با موضوع اعتمادسازی

با موضوع اعتمادسازی

(الف) شناسایی موقعیتهایی از خاطر جمع نبودن که در اون احتمالات و یافته های یه خطر مخصوص مشخص نیس؛ (ب) شناسایی موقعیتهایی که در گروه…

مهارت‌های اجتماعی نابینایان

مهارت‌های اجتماعی نابینایان

تحقیقات بسیاری نشون میدن که نوزادان معلول بینایی مشکل در رفتار خندیدن دارن. واسه نمونه فریدمن (۱۹۶۴) در پژوهشی به این نتیجه رسید که نوزادان…