هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی در سود (غیرمترقبه).پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

6هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی در سود (غیرمترقبه) مدیران و سهامداران از نظر تجزیه و تحلیل اهمیت بسزایی برای سود (زیان ) خالصی که از فعالیت جاری موسسه ایجاد گردیده و مبنایی برای مقایسه نتیجه عملیات سال قبل می باشد قائل هستند. در ارائه صورت‌های مالی، صورت سود و زیان خالص که از فعالیت عادی موسسه نتیجه گرفته‌شده…

‌مشكلات و اهداف حسابداري داراييهاي انساني-پایان نامه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌ها

‌مشكلات حسابداري داراييهاي انساني اگر تصميم گرفته شود دارايي هاي انساني در صورتهاي مالي گزارش گردد، بايد پنج پرسش عمده حسابداري را پاسخگو بود. اين پرسشها عبارتند از: 1-   چه مخارجي بايد به عنوان دارايي مخارج سرمايه ايي تلقي شود؟ 2-   اين مخارج چگونه بايد مستهلك شوند؟ 3-   اين داراييها تحت چه شرايطي بايد از…

مفهوم گروه تجاری پایان نامه درباره سود سهام

  گروه تجاری گروهی از شرکت ها که در بازار های مختلف فعالیت کرده و از نظر مالی تحت کنترل مشترک اند و روابط اعضای آن توسط اعتماد فردی بر پایه تشابه ویژگی ها شخصی یا تجاری شکل می گیرد .(مانوس و همکاران 2007) از نظر قانونی گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعريف شده…

تعريف کنترل داخلی -پایان نامه در مورد کنترل داخلی

  تعريف کنترل داخلی کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود، اطلاق مي‌گردد. حسابرس باید از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی شناخت کسب کند. حسابرس از شناخت کنترلهای داخلی، برای شناسایی انواع تحریفهای بالقوه، ارزیابی عوامل…

مفهوم ارزش بازار سهام عادی.پایان نامه در مورد جریان های نقدی

ارزش بازار سهام عادی با گسترش مالکیت عمومی بنگاه های اقتصادی که در قالب ظهور شرکت های سهامی عام تحقق یافته اند، تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران طی سال های اخیر پدید آمده است. در چنین محیطی، نقش اساسی را ارایه اطلاعات مالی سودمند برای استفاده کنندگان مختلف از جمله سرمایه گذاران برای اتخاذ…

مفهوم بانکداری-پایان نامه اهداف جذب منابع در مؤسسات مالی و اعتباری

بانکداری کلمه بانک از یک واژه ایتالیایی به نام بانکا به معنی نیمکت مشتق شده است. ازآنجاکه صرافان قدیم در ایتالیا در پشت نیمکت‌هایی که عملیات صرافی را انجام می‌دادند بعدها نیز مؤسساتی که این‌گونه معاملات را انجام دادند به نام بانک معروف شدند . (S.Torn 1998 ,) البته راجع به بانک تعاریف مختلفی ارائه‌شده…

رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه-پایان نامه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی

– رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه        واژه تکانه به معنای شوک، تکان شدید، ضربه ی روحی، برق زدگی، برق گرفتگی، شوک برقی و مواردی از این قبیل تعریف شده است [13]. در علم فیزیک تکانه، عبارت است، از جرم ضربدر سرعت (نیرو)، در واقع نیروی وارده به جسم باعث…

عوامل مؤثر در تعيين بودجه زماني:پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

عوامل مؤثر در تعيين بودجه زماني: ادبيات تئوريك موضوع عوامل مؤثر بر بودجه زماني را به چند دسته تقسيم مي كند كه اين عوامل به شرح زير است: 2-7-2-1)صاحبكار: اندازه شركت:‌ هر اندازه كه اندازه شركت مورد حسابرسي، تعداد واحدهاي فرعي و وابسته آن ، حجم عمليات و به تبع آن ميزان داراييها و بدهيهاي…

شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت،پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

2ـ5ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت روش هاي مختلفي از جهات متفاوت براي ارزيابي عملکرد مالي وجود دارد . در يکي از اين طبقه بندي ها، روش هاي ارزيابي عملکرد مالي را به چهار دسته ذيل تقسيم مي کنند (اصغري،1385). 2ـ5ـ1ـ روش هايي که در آنها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد استفاده مي…

ویژگی های عمده ارزیابی متوازن -پایان نامه با موضوع امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن

ویژگی های عمده ارزیابی متوازن ارزیابی متوازن چارچوبی است، که توسط کپلن و نورتون(1992) طراحی شده و همانطور که از اسم آن پیداست، تکنیکی است، که چالش های متوازن کردن منظر های چندگانه، که در اجرای استراتژی مورد نیاز است را، حل می کند. ویژگی های ارزیابی متوازن عبارتند از(Nair,2004:p.14): 1- ارزیابی متوازن ابزاری است،…