نویسنده: <span>edame</span>

نویسنده: edame

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۷

بررسی نیازمندی های شغلی و توانایی های کارکنان ، درک تغییرات ، گرایش های نیروی کار در بازار را تسهیل می سازد.با تعیین نیازهای کارکنان در واکنش به برنامه ریزی استراتژیک ، تخصیص منابع و برنامه ریزی بودجه را تسهیل می دهد.سازمان با تعیین مهارتهایی برای کسب اهداف راهبردی مورد …

تحقیق – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۶

۱- مرور و بررسی کردن مداوم برنامه های تاکتیکی و استراتژیکی سازمان با دید واقع بینانه و انتقادی.۲- روشن کردن نتایج اصلی و استانداردها در هر مورد با فرد فرد ،مدیران و جلب همکاری و تعهد هر مدیر در ایفای یک نقش موثر در جهت رسیدن به هدف های نهایی …

مقاله – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۵

اصول مدیریت در رسانه های پخش خدمات عمومی بر اساس دو اصل مسئولیت اجتماعی[۵۴] (واگنر[۵۵]، ۱۹۹۹) و استقلال[۵۶] (پریس[۵۷] و رابوی[۵۸]، ۲۰۰۱) شکل می گیرد: نظریه مسئولیت اجتماعی با مفهوم و ایده منفعت عمومی مطابقت دارد یعنی روحیه خدمت رسانی همگانی بر اساس ارائه بی غرضانه و بی طرفانه اطلاعات و دانسته ها …

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۴

با پخش رفتار و سبک زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی، تماشاگران آن را به صورت الگو فرا می‌گیرند و به این باور می‌رسند که در شرایط مشابه موقعیت‌های نمایش داده شده، باید رفتار عرضه شده از سوی رسانه را انجام دهند. با الگوگیری از رسانه، انتظار می‌رود در موقعیت‌ها و امور …

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۳

میزان‌ و کیفیت‌ تاثیرات‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ بر مخاطبان‌، همواره‌ توجه‌ جامعه‌شناسان‌، ارتباط‌گران‌، سیاستمداران‌ و … را به‌ خود معطوف‌ داشته‌ است‌. ابتدا تصور بر این‌ بود که‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ قدرت‌ بسیار و سحرآمیزی‌ در تاثیرگذاری‌ بر مخاطبانشان‌ دارند. شروع‌ تحقیقات‌ و مطالعات‌ تجربی‌ در دهه‌های‌ ۴۰ و ۵۰ قرن‌ بیستم، …

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۲

یک سازمان ممکن است قبل از به کارگیری تکنولوژی سه روش را مورد استفاده قرار دهد:ساختاری [۴۴]،وظیفه تکنولوژی [۴۵] و فنی – اجتماعی [۴۶] که هر یک متناسب با اینکه مدیریت چگونه می تواند تکنولوژی را کنترل کرده و در نتیجه تا چه میزان با عدم اطمینان و ریسک مواجه خواهد شد متفاوت خواهند بود.رویکرد …

تحقیق دانشگاهی – تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین …

آزمایش ۲گواه RRR T1T1T1 XX_____ T2T2T2 ۳-۳- جامعه آماریجامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجینی که جهت مشاوره و آموزش به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان مراجعه کرده بودند تشکیل می دهد. شهر اصفهان دارای ۲۲ مرکز مشاوره می باشد و طبق آخرین گزارش شهرداری در سال ۱۳۹۰، تعداد …

تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه …

سالیوان و سوبیل[۶۴۴] (۱۹۹۵ ) رابطه بین انتظارات جوانان و سطوح باورهای ارتباطی مرتبط با نوع ارتباط آن ها و رضایت آن ها از روابط زناشویی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که عدم رضایت از زندگی فعلی با سطوح باورهای ارتباطی و انتظارات آن ها از رضایت در …

تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین …

بوشمن[۶۲۴] (۱۹۹۸)، در تحقیقی به بررسی رابطه باورهای ارتباطی ، تعارض ، عشق در رضایت با تکنیک های حل مسئله بر روی ۱۵۰ زوج پرداخت. از نتایج چنین یافت شد که استفاده از تکنیک های حل مسئله به طور معناداری با دو باور «تخریب کنندگی» و «تغییر ناپذیری همسر» در مرد …