پژوهش دانشگاهی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های  …

پژوهش دانشگاهی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های …

منفعلان(واکنشگران) استراتژیهای به خوبی تعریف نشدهاند.به جای پیشگیری، به وقایع واکنش نشان میدهند. مدیریت به طراحی یک استراتژی پایدار سازمانی نمیباشد.مدیریت یک استراتژی مناسب را…

مقاله – 
بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۵

مقاله – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۵

اصول مدیریت در رسانه های پخش خدمات عمومی بر اساس دو اصل مسئولیت اجتماعی[۵۴] (واگنر[۵۵]، ۱۹۹۹) و استقلال[۵۶] (پریس[۵۷] و رابوی[۵۸]، ۲۰۰۱) شکل می گیرد: نظریه مسئولیت اجتماعی…