فایل دانشگاهی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی-  …

فایل دانشگاهی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی- …

بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه، تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق کابردی است. هدف تحقیقات کاربردی، به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود(سرمد و…

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۳

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۳

میزان‌ و کیفیت‌ تاثیرات‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ بر مخاطبان‌، همواره‌ توجه‌ جامعه‌شناسان‌، ارتباط‌گران‌، سیاستمداران‌ و … را به‌ خود معطوف‌ داشته‌ است‌. ابتدا تصور بر این‌…