دسته: <span>پایان نامه های سری دهم</span>

دسته: پایان نامه های سری دهم

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۲۵

سال قحط از آفتاب خیره خند باغها در مرگ و جان کندن رسندز امرِ حق و ابْکُوا کثیراً خوانده چون سر بریان چه خندان ماندهروشنی خانه باشی همچو شمع گر فرو پاشی تو همچون شمع دمعآن تُرُش رویی مادر یا پدر حافظ فرزند شد از هر ضررذوق خنده دیده ای …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۷

۳-۶٫ زیاده خواهیحرص و زیاده خواهی از دیدگاه مولانا یکی دیگر از عوامل بوجود آورنده‌ی درد و رنج است. او معتقد است آرزوهای فضول که با عالم خیال و خیالات انسان مرتبط است موجب ایجاد غم می‌گردد. او این معنی را استادانه در داستان جوانی می‌آورد که به اصرار از …

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۹

عهد او سست است و ویران و ضعیف گفتِ او زفت و وفای او نحیف ۳۱ ـ۲۱۳۰/۲دوستی با انسانهای نادان بدی کردن به خود است‌:دوستی بی خرد خود دشمنی است حق تعالی زین چنین خدمت غنی است ۱۷۳۴/۲انسان نادان در حکم دشمن توست و به هر روشی که شده است …

سامانه پژوهشی – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۲۰

در داستان اول مثنوی، رابطه‌‌ی پادشاه و کنیزک هم از نوع داشتن است. مولانا در دفتر سوم داشته‌های انسان را که باعث غرور و دلبستگی او می‌شود به گِلی تشبیه می‌کند که آب را محصور کرده و اجازه نمی‌دهد به سمت دریا برود.آب گِل خواهد که در دریا رود گِل گرفته …

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۲۱

از ادب پر نور گشتهست این فلک وز ادب معصوم و پاک آمد مَلَک ۹۱/۱در نظر مولانا ترک ادب نه تنها موجب بی بهره شدن انسان از الطاف الهی است بلکه ضرر و زیان آن رنجی فراگیر است که همهی عالم را فرا خواهد گرفت‌:از خدا جوییم توفیق ادب بی …