دسته: <span>فایل های دانشگاهی</span>

دسته: فایل های دانشگاهی

ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)- قسمت ۱۶

روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره که بدون از بین بردن مقدار زیادی از اطلاعات مفید قادر به کاهش حجم داده های مورد مطالعه جهت تجزیه و تحلیل دقیقتر برای بهنژادگران هستند، از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند [۷۸]. در این خصوص استفاده از ضرایب همبستگی بین صفات متداول میباشد …

مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان- قسمت ۱۴

۵۳۴/۰     همان طور که نتایج جدول (۴-۶) نشان می دهد بین گروه ها در سطح ۰۱/۰>P تفاوت معنی دار وجود دارد و با توجه به این که میانگین نمره عزت نفس در دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی از دانش آموزان تیزهوش مدرسه تیزهوشان بیشتر است لذا این تفاوت …

ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۴

داده های پانلی از طریق فراهم کردن تعداد داده های زیاد، تورش را پائین میآوردمطالعه مشاهدات به صورت داده های پانلی، وضعیت بهتری برای مطالعه و بررسی پویایی تغییرات نسبت به سری زمانی و مقطعی داراست.   برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.   معرفی …

پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیمایی۹۳

بسم الله ‌الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامیواحد ارسنجاندانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. (گرایش: عمومیعنوان :پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منشدر کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیماییاستاد راهنما:دکتر حسن حق شناساستاد مشاور:دکتر حسن رهگذر نگارش:آزاده باقریزمستان ۱۳۹۲ …

تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز- قسمت ۲

این نوع موسسات، عبارتند از انجمن ها و تشکیلاتی که برای اهداف و مقاصدی بجز تحصیل سود و منفعت وتقسیم آن بین شرکا تشکیل می گردد که از نمونه‌های آنها می توان به صندوق‌های قرض الحسنه اشاره کرد که بیشتر برای رفع حوایج ضروری مردم تأسیس می شوند و تنها …