• By -

شیوه‌های آموزش مهارتهای اجتماعی

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین ً یافته های مطلوب در انتخاب مهارت های اجتماعی واسه آموزش به کودکان عامل مهمی در تعیین محور آموزش به حساب میاد، چون اگه
  • By -

علل افت تحصیلی از نظر گزارشگران یونسکو:

سوء تغذیه بی سوادی والدین تجربه کم معلمان آموزش ندیده که موجب نبود توانایی اونا در امور زیر می شه تنظیم اوقات کلاس و پیشبرد برنامه های درسی به طور درست و موثر تنظیم ساعات و برنامه های اضافی واسه علم اموزان ضعیف تشخیص مشکلات و ناراحتیهای کلاس و تلاش واسه رفع اونا شناخت روحیه
  • By -

شیوع اختلال افسردگی اساسی

سن: سن متوسط شروع مشکل افسردگی حدود ۴۰ سالگیه. در تقریباً ۵۰ درصد بیماران، سن شروع بین ۵۰-۲۰ سالگی می­باشه. مشکل ممکنه در کودکی یا سالمندی هم شروع شه هر چند با احتمال خیلی کمً اینطوریه. ولی بعضی از داده ­های همه گیر شناختی جدیدحاکی از اون هستش که اندازه بروز این مشکل، شایدً در
  • By -

افسردگی – نظریه ­ها – نظریه شناختی

جدول۲-۲ : اجزا نظریه شناختی در مشکل افسردگی اساسی جزء تعریف مثلث شناختی باورها در مورد خود، دنیا و آینده طرحوارها روش ­های سازماندهی و تعبیر تجارب برداشت دلخواه اسثتنتاج خاص بدون قرائن کافی خیال خاص دقیق شدن و فوکوس کردن روی جزئی واحد و ندیده گرفتن جنبه­ های مهمتر تجربه گسترش بیش از اندازه
  • By -

دیدگاه ها : رویکرد روان شناختی – سلامت روانشناختی

لورنز پایه گذار شاخه گردار شناسی در رشته زیست شناسیه . کردار شناسی از دید کلمه ای به معنی خلق و منشه ، اما امروز به معنی مطالعه علمی رفتار حیواناته . آدم دارای سلامت روانشناختی از دیدگاه لورنز کسیه که بیشترین حد استفاده رو از عقل و خرد می کنه ، نسبت به تکانهای
  • By -

طرحواره درمانی[۱]

۱-۴-۲-مفا هیم طرح طرح، یه ساختار شناختی به خاطر غربال کردن، کدگذاری و آزمایش محرکیه که ارگانیسم در برابر اون قرار گرفته. براساس ماتریکس طرح واره ها، فرد قادر می شه تا خود رو در رابطه با زمان و فضا جهت یابی کنه و تجربه های خود رو به روش معنی داری طبقه بندی و
  • By -

طرحواره درمانی یانگ

طرح درمانی درمانیه ابتکاری و ترکیبی که به وسیله یانگ و همکارانش پایه گذاری شده اون در این درمان کوشیده تا با استفاده مبانی و راهبردهای روشای درمان شناختی – رفتاری (CBT) و عامل هایی از بقیه نظریه ها مثل دلبستگی، روابط وسیله ای، ساختار گرایی و روان تحلیلگری و ترکیب کامل و منظم اونا
  • By -

تاریخچه ومبانی توانمند سازی

  اجماع دموکرات هماهنگی اقتداری دیکتاتوری. دریک طرف پیوستاروفرهنگ سامانی وجودداردکه برتری اجماع،سبکای دموکراتیک باحالتی بازوکم وخطوط ارتباطی راترغیب می کنن.درایجادسبکای مدیریت مشارکتی تروتاکید بیشتری بروی تیم سازی وتوانمندسازی کارکنانه.اطلاعات آزادانه به شکل عمودی وافقی جریان دارومحدودیتای کمتری دربرقراری ارتباطات اعمال می شه .این سبک مدیریتی مشارکتی با تئوری yمک گریگور وسیستم مدیریت سبک چهار
  • By -

رشته روانشناسی درباره : ضرورت توانمندسازی کارکنان درسازمان ها

پس لازمه رسیدن به هدفای سازمان،مدیریت موثراین منابع باارزشه.دراین راستارشد،پیشرفت،وشکوفایی،وارتقای توانمندیای کارکنان با عنوان  توانمندسازی کارکنان موردتوجه کارشناسان وکارشناسان قرارگرفته س(ساجدی،۱۳۸۶).   راهکارهای عملی توانمندسازی الف. آموز ش ضمن خدمت امروزه آموزش نیروی انسانی به عنوان گامی موثر درجهت بهسازی و توانا سازی کارکنان مورد تاکید سازمانها به خصوص سا زمانهای یادگیرنده و پویاست . آموزش ضمن خدمت
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP