دسته: <span>دسته‌بندی نشده</span>

دسته: دسته‌بندی نشده

نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)- قسمت ۱۸

ریحان: نه واقعاً، من فکر کنم شما من وزندگیمو بیشتراز خودم میشناسین، انقدر از سیر تا پیاز براتون تعریفش کردم.نهضت: نه، ببینین…گلدخت: (حرفش را قطع می کند) نه دیگه ببینین و گوش بدین و اینا ..نهضت: (حرفش را میبرد) ای بابا بذارین بگم خوب. چرا قبل از محاکمه محکوم میکنین. …

تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۳۲

ابن ابی جمهور حکم عقل را قبول دارد لذا در شبهات تحریمیه قائل به برائت اصلیه است.[۹۰۷] در حالیکه استرآبادی آن را قبول ندارد.[۹۰۸]ابن ابی جمهور ظواهر قرآن را حجت میداند.[۹۰۹] ولی استرآبادی قائل است که بدون تأیید از معصومین حجیت ندارد.[۹۱۰]ابن ابی جمهور سنّت نبوی را حجت میداند[۹۱۱] و حال آنکه استرآبادی …

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن- قسمت ۳

هفتم: باز کردن در خانه که محبوسى در آن باشد تا آن که بگریزد.هشتم: آن که چیزى را به بیع فاسد یا غیر آن تصرف کرده باشد.نهم: سر دادن چارپاى خود که ضررى بغیر رساند.دهم: تقصیر دلّال در محافظت متاع و مال.یازدهم :تقصیر گروگیرنده در محافظت گرو.دوازدهم: تقصیر باغبان و …

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۵۱

قوانین راهنمایی و رانندگی هم به نسبت متوسطی کاهش مییابد. همچنین، با بالا رفتن اثرپذیری مجازاتهای رسمی به نسبت متوسطی بازدارندگی قوانین بالا میرود.همچنین، هر چه قدر پایگاه فرد بالاتر و بیشتر به خانواده و نهادهای اجتماعی وابستگی داشته باشد به همان اندازه سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی برای …

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۵۰

تحقیق حاضر به منظور بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کنندهی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان صورت گرفته است. پس از مطالعه منابع و تحقیقات داخلی و خارجی درباره بازدارندگی قوانین و مکانیسمهای مؤثر بر آن، با استفاده از پشتوانههای نظری، فرضیات و پرسشنامه تحقیق …

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۱۹

سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش‌بینی نشده   طبق ماده‌ی ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی سقوط بنا یا دیواری که در ساخت آن مقررات لازم رعایت شده، اما به دلیل حوادث طبیعی حادثه‌ای رخ دهد، احداث‌کننده ضامن جبران خسارت‌های پیش‌آمده نیست. به موجب این ماده: «هرگاه شخصی بنا یا …

اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه- قسمت ۶

‌چینی، آن را منسوخ سازد.۵-۳-۳٫ معنای لغوی نسخنسخ در لغت در دو معنای نقل و ازاله استعمال شده است[۸۸].فراهیدی در العین می‌گوید: «نسخ عبارت است از نوشتن کتابی از روی کتاب دیگر و نیز عبارت است از زایل کردن امری که به آن عمل شده است با امری دیگر؛ مثل …

بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه- قسمت ۷

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در محاکم اسلامی است و پذیرش شهادت شاهد به واجدالشرایط بودن شاهد منوط است .درباره شرایط شهود میان علمای مذاهب مختلف اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علمای امامیه شش شرط را لازم دانستهاند که عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و …

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه- قسمت ۱۷

بحرالعلوم، سید محمد؛ بلغه الفقه، جلد ۱، تهران: مکتب الصادق، چاپ چهارم، ۱۳۶۲٫   بصری بحرانی، زین‌الدین، محمدامین، کلمه التقوی (ترجمه سید جواد وداعی)، جلد ۷، قم: بی‎نا، چاپ سوم، ۱۴۱۳ ه‍ ق.   بغدادی، مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری، أحکام النساء، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید- …

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۱۱

روش پژوهش در کشف حقایق و شناخت مسائل، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از همین رو فلاسفه، علما و پژوهشگران رشته‌های مختلف علمی همواره در پی یافتن و ابداع روش‌های پژوهشی بوده اند که از صحت و اطمینان بیشتری برای رسیدن به حقیقت و تشخیص مسائل برخوردار است. معرفی روش شناسی، …