مقالات و پایان نامه ها

وفاداري نسبت به عرضه كننده محصول

دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­ها

وفاداري نسبت به عرضه كننده محصول

بسياري از مشتريان داراي علامت هاي خاص هستند. آنها نه تنها نسبت به محصولاتي با نام و نشان تجاري خاص وفادارند، بلكه نسبت به عرضه كنندگان خاص هم وفادار مي مانند. در يك جامعه كوچك جايي كه تنها يك فروشگاه احتمالا كالايي با نام و نشان تجاري خاص مي فروشد، يك چنين وضعي بوجود مي آيد. يك مشتري حتي اگر كالاي خاصي بخواهد، به سبب نداشتن وسيله نقليه ناگزير مي­شود نسبت به محصولي با نام و نشان تجاري خاص و يا عرضه كننده­اي خاص، وفادار شود. در اين مورد مي توان از اصطلاح شبه وفاداري استفاده نمود. تجزيه و تحليل­هاي آماري در مورد پايگاه­هاي مشتري نشان مي­دهد كه مقدار زيادي وفاداري وجود دارد، ولي از نوع شبه وفاداري است. زيرا اگر مشتري فرصتي به دست آورد، محصول ديگري را با نام و نشان تجاري خاص انتخاب يا از عرضه كننده ديگري خريداري مي­كند. ايجاد فروشگاه هاي بزرگ در حومه شهرها در سراسر دنيا باعث شده تا نمونه هايي از شبه وفاداري مشاهده شود، زيرا فروشگاه­هاي كوچكتر كه در گذشته تصور مي­كردند مشتريان نسبت به آنها وفادارند، شاهد فرار و روي آوردن آنها به فروشگاه­هاي بزرگ در حومه هستند، جايي كه انواع محصولات با قيمت هاي ارزان تر عرضه مي شود.(شاهين و تيموري، 55 – 54(

دانلود پایان نامه