مقالات و پایان نامه ها

هزینه­ های توزیع و فروش و اداری و عمومی /پایان نامه رابطه هزینه های ورودی شرکت ها و نسبت سود آوری آنها

دانلود پایان نامه

هزینه­های توزیع و فروش و اداری و عمومی

تولید محصولات و ارائه خدمات به مشتریان در زمان معین و کسب درآمد و تحمل هزینه­ای که در بلندمدت سود معقولی را برای شرکت داشته باشد، هدف اصلی واحد تجاری است. برای این منظور مدیران در مرحله برنامه­ریزی خود که از وظایف آن­ها به­شمار می­رود، نیاز به پیش­بینی هزینه­ها و پیش­بینی سود دارند. در واقع می­توان تغییرات هزینه را به­وسیله تغییرات درآمد فروش از طریق ارتباط هزینه با درآمد تبیین نمود. اکثر مطالعات انجام شده در بررسی ساختار هزینه در بخش صنعت تمامی عوامل تولیدی را درون یک تابع مد نظر قرار داد و سپس به بررسی رابطه بین این عوامل پرداخته­اند. از دیدگاه حسابداری اصولاً هزینه­ها با توجه به ماهیت اقلام هزینه (ساخت و تجاری)، دوره حسابداری (سرمایه­ای و جاری)، حجم فعالیت (ثابت و متغیر) و ارتباط با محصول (بهای اولیه و تبدیل) مورد بررسی قرار می­گیرند. اقلام هزینه با توجه به ماهیت آن­ها به دو دسته هزینه­های ساخت و هزینه­های تجاری تقسیم می­شوند. هزینه­های ساخت شامل هزینه مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه سربار می­باشند. در این تحقیق هزينه هاي ساخت و هزینه­های تجاری (تحت عنوان هزینه­های عمومی، اداری، توزیع و فروش) به­عنوان متغیرهای تحقیق به شمار آمده­اند. در خصوص ارتباط بین درآمد فروش و هزینه­های اداری، فروش، عمومی و توزیع، بحث چسبندگی هزینه­ها مطرح می­شود. چسبندگی هزینه یعنی: با افزایش در درآمد فروش، هزینه با سرعت بیش­تری افزایش می­یابد نسبت به زمانی که با کاهش درآمد فروش (معادل افزایش درآمد فروش) کاهش یابد.

به عنوان مثال: 10% افزایش درآمد فروش باعث می­شود که هزینه­های توزیع و فروش و اداری، به­میزان 9 % افزایش یابد اما: 10% کاهش درآمد فروش باعث می­شود که هزینه­های توزیع و فروش و اداری، به میزان 8 % کاهش یابد.

دانلود پایان نامه