معلم موثر کیست؟

رفتار دانش آموزان هم اینکه تحت تاثیر اعمال معلم در موارد زیره: معلم به اهمیت مطالعه و خوندن کتاب تاکید فراوون میذاره، اما خود اون حتی یه کتاب هم نمی خواند.

دانش آموز

معلم رعایت اصول اخلاقی رو محترم و مهم می شمارد ولی همیشه بر سر مسائل جزئی با خشم و فریاد با دانش آموزان روبرو می شه. معلم تاکید می کنه که احترام به عقاید و عقاید بقیه و مخصوصا دانش آموزان همیشه دلخواه اونه، ولی مکررﭐ عقاید دانش آموزان رو که به نظر خودش نادرست و احمقانه س به مسخره میگیره. در تموم موارد دانش آموزان به جای توجه به چیزی که معلم به شکل نظری بیان می داره، به رفتارها و واکنشایی که عملااز خود نشون میده گرایش پیدا می کنن. معلمان قاهر و زورگو با رفتارای از روی دشمنی اثرات زیان بخشی روی رفتار دانش آموزان دارن، در حالی که معلمان مهربون با رفتارای غیرتهاجمی می تونن به سازگاری اجتماعی دانش آموزان خود کمک کنن. بعضی از نشونه های رفتارای از روی دشمنی عبارتند از اعمال قدرت، خجالت زده کردن و اصرار در گوش به زنگ و حرف گوش کن بودن دانش آموزان. واسه رفتارای ملایم و منطقی هم میشه از تائید نظرات دانش آموزان، تشویق دانش آموزان به شرکت در بحثای کلاسی، اعلام علاقه نسبت به فعالیتای دانش آموزان و همدردی و درک دانش آموزان نام برد. دانش آموزان در کلاسایی که به وسیله معلم مهربون و منطقی اداره می شه رفتارای سازگارتر و ملایم تری از خود نشون میدن و عکس این قضیه هم صادقه. اینطوری نباید از یاد برد که معلم می تونه تاثیر فوق العاده ای بر محیط کلاس و در نتیجه بر رفتار دانش آموزان داشته باشه. بین معلم و شاگرد نباید تاثیر دانش آموزان بر رفتار معلم رو ندیده تصور، چون که این تاثیر و تاثر تو یه پروسه دوطرفه انجام میشه. در بیشتر موارد الگوی رفتاری و واکنشای (مثبت و منفی) معلم در کلاس رابطه و هماهنگی زیادی با نوع رفتارها و واکنشای دانش آموزان در کلاس داره. کلا تدریس در کلاس به شکل یه رابطه دو جانبه اتفاق می افته که در اون، دانش آموزان و معلمان یه واحد در هم تنیده رو تشکیل میدن. مثلاهنگامی که دانش آموزان در کلاس بدرفتاری می کنن برنگرش معلم نسبت به اونا تاثیر گذاشته و این هم به نوبه خود بر نگاه دانش آموزان نسبت به معلمشان اثر می ذاره. این تاثیر و تاثرها نقش اساسی در بالاو پایین بردن سطح یادگیری داره. (شریفی ،حسن پاشا ،رشد معلم اذرماه ۶۹-۷۰).
احمق

معلم واقعی کیست؟

خیلی از معلمان تازه کار بیشتر مقدار خیلی از وقت خود رو به طراحی و دقیق شدن و فوکوس کردن روی دروس و موضوعات صرف می کنن و فراموش میکنن که تدریس خوب فقط به روش ها و کارافزارهای یادگیری خلاصه نمی شه. گروه خیلی از معلمان به هنگام تدریس، به جای اینکه شخصیت و رفتاری واقعی و طبیعی واسه ایجاد رابطه با دانش آموزان از خود نشون بدن به اجرای نقش و بروز رفتارای مصنوعی می پردازن. این گروه فکر می کنن که اجرای نقش می تونه اونا رو در جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات مربوط به نظم و انضباط محیط کلاس کمک دهد. رفتارای سرد، خشن و دور از انسانیت بعضی از معلمان در محیط کلاس با فلسفه آموزش و نقش و رسالتی که بردوش اونا گذارده شده مغایرت داره. این جور رفتارها بعضی وقتا به خاطر این از اونا سر می زنه که فکر می کنن اگر رفتاری با مهربونی و روابطی دوستانه با دانش آموزان داشته باشن ممکنه اونا رو آدمایی آسون اندیش، بی لیاقت و سست نظر محسوب کنن. بدیش اینه خیلی وقتا زیاد دیده شده که معلمان تازه کار رو با رهنمودهای غیرمنطقی و به دور از احساسات انسانی مثل “از همون شروع با سرسختی صدای دانش آموزان رو خفه کنین” و یا قدرت و ریاست خود رو به دانش آموزان نشون بدید و “به اونا اجازه ندین در هیچ موردی اعتراض کنن” مواجه ساخته و خیلی از این جور معلمان رهنمودهایی رو در تدریس خود استفاده کردن. این نگرانی هست که معلم ضمن اینکه به اجرای نقش می پردازه ممکنه اون رو کاری راحت یا دست کم موفقیت آمیز پیدا کنه و کم کم در این قالب فرو بره. کم کم رفتارش بر محور اعتقادات سنتی سازمان میگیره؛ طوری که دیگه قادر نیس خود رو از اینجور قالبی رها سازه(شریفی ،حسن پاشا ،رشد معلم اذرماه ۶۹-۷۰) .​
فلسفه