مقالات و پایان نامه ها

مفهوم کیفیت سود:پایان نامه با موضوع بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود

دانلود پایان نامه

مفهوم کیفیت سود

سرمایه گذاران معمولاً از سود برای ارزشیابی شرکت استفاده می کنند ، برخی از سؤالاتی که ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی را به خود مشغول کرده است ، عبارتند از :

  • آیا مدیران شرکت در اندازه گیری سود بر مبنای اصول پذیرفته شده حسابداری و صنعتی که فعالیت عمل می کنند ، آزادی عمل دارند ؟
  • آیا شواهدی وجود دارد که مدیران از این آزادی عمل در تفسیر و بکارگیری اصول حسابداری و گزارش های مساعد و غیر معمول بهره مند می شوند ؟
  • آیا سود شامل اقلام غیر عادی و غیر مستمری است که سرمایه گذاران باید در هنگام تعیین ارزش شرکت آن را تعدیل کنند یانادیده بگیرند ؟

عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه گیری و گزارشگری سود اشاره دارد . پاسخ مثبت به سؤالات فوق ، سؤالات مرتبط با کیفیت سود یک شرکت خاص را افزایش می دهد و دقت سرمایه گذاران بر استفاده از سودهای گزارش شده در تصمیم گیریهایشان را ضروری می داند .

اقلام اختیاری ممکن است شامل موارد زیر باشد :

  • انتخاب اصول و استانداردهای حسابداری در حالی که GAAP انتخاب را مجاز دانسته است .
  • در بکارگیری اصول حسابداری از برآورد استفاده نمایند .
  • زمان بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیر عادی در سود .

به عنوان مثال به کارگیری روش FIFO در دوران افزایش قیمت ها نسبت به روش LIFO سود بالاتری را در شرکتهای تولیدی و بازرگانی نشان می دهد . بنابراین سود اندازه گیری شده بر مبنای روش LIFO نسبت به روش FIFO کیفیت بالاتری دارد . در شرکتهای سرمایه بر نیز برای محاسبه هزینه استهلاک ، عمر مفید دارایی و ارزش اسقاط آن توسط مدیریت برآورد می شود و برآورد بالاتر آن منجر به کاهش هزینه استهلاک و گزارش سودهای بالاتری می شود که کیفیت پایینی دارند . در دوره هایی که سود شرکتهای تولیدی کاهش می یابد ، مدیریت ممکن است اقدام به فروش زمین کند که فعلاً در عملیات مورد نیاز نیست . در نتیجه سود فروش زمین در صورت سود ( زیان ) گزارش شده و سود دوره را افزایش می دهد و سود خالص که شامل اقلام غیر مستمر است ، کیفیت پایینی دارد .

در مثالهای فوق انتخاب اصول حسابداری ، انجام برآوردهای حسابداری و اقدام به فروش دارایی توسط مدیریت موجب افزایش سود دوره جاری می شود . این اقدامات از کیفیت سود می کاهد و تحلیل گران مالی با هدف حذف سوگیری اطلاعات مالی ، سودهای گزارش شده را تعدیل کرده و با اعمال ضریب پایین تری برای سود ، قیمت قابل قبولی برای سهام محاسبه می کنند . البته باید به این نکته توجه داشت که انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت کیفیت سود حسابداری را در هر دوره تحت تأثیر قرار می دهد ولی در بلند مدت سود گزارش شده برابر با مجموع جریان نقدی ورودی پس از کسر جریان نقدی خروجی است .(استیکنی2001)[1]

[1] Stickney

دانلود پایان نامه