مقالات و پایان نامه ها

مفهوم رفتار هزینه ها”پایان نامه درباره چسبندگی هزینه ها

دانلود پایان نامه

تحلیل رفتار هزینه­ها[1]

شاید کلمه­ای یافت نشود که به وسعت کلمه هزینه مورد استفاده قرار گرفته و در عین حال بیش­تر از هر کلمه و مفهوم دیگر دچار سوء تعبیر شده باشد. زمانی که منظور، قیمت یک خدمت به خصوص است مصرف­کنندگان از عبارت هزینه­های خدمت استفاده می­کنند. تحلیل­گران خطی­مشی­ها، زمانی که مجموع مخارج خدمات بهداشتی- درمانی را مدنظر دارند از هزینه­های خدمات بهداشتی ملی سخن می­گویند. تمام این لغزش­های کلامی اشتباه برانگیز بوده و درک معنی هزینه را آن­چنان که توسط حسابداران، اقتصاددانان و مدیران به کار برده می­شود، دچار ابهام می­کند. در حسابداری، اقتصاد و تصمیم­گیری در سطح مدیریت، منظور از کلمه هزینه یک کالا یا خدمت، هزینه تولید آن است. هزینه­های تولید یک خدمت لزوماً معادل بهای پرداخت شده توسط مصرف­کنندگان (یا بیمه­ای که او را تحت پوشش قرار داده) نیست. هزینه، شامل مقداری از منابع محروم­مانده یا قربانی شده برای تحصیل اهدافی ویژه است؛ مانند دست­یابی به سرویس خوب، که به شکل واحد پولی بیان می­شود. مدیران موفق تلاش زیادی برای کم­تر کردن هرچه بیش­تر هزینه­ها از قیمت فروش به خرج می­دهند (پوررضا، 1380).

مدل­های سنتی رفتار هزینه

دست­یابی به دانش رفتار هزینه­ها در تمامی سطوح هزینه و فعالیت­های حسابداری مدیریت، به ویژه در سطح کنترل هزینه­ها، برنامه­ریزی و تصمیم­گیری ضروری است. با وجود سازه­های زیادی که بر مقدار هزینه اثر می­گذارند، سطح فعالیت تاثیر بسزایی در مقدار هزینه­ها دارد. سطح فعالیت به رو­ش­های مختلفی مانند تن واحد تولیدی، ساعات کار، ساعات استاندارد، فروش و غیره بیان می­شود. مطابق با نظریه سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­ها متناسب با سطح فعالیت تغییر می­کنند و پیش­بینی رفتار هزینه­ها بر مبنای اطلاعات گذشته انجام می­شود. به طور کلی، تحلیل رفتار هزینه­ها برای برنامه­ریزی و تصمیم­گیری با استفاده از اطلاعات کوتاه­مدت مانند سه ماهه، شش ماهه و یک ساله، انجام می­شود. دلیل این امر آن است که در بلند مدت، روش، تکنولوژی، محیط و شرایط دگرگون شده و نمی­توان برآورد دقیقی از ماهیت رفتار هزینه­ها داشت (لوسی[2]، 2002).

بر اساس مدل­های سنتی رفتار هزینه، گرایش هزینه­ها به چگونگی واکنش هزینه­ها در برابر تغییرات در یک شاخص مناسب سطح فعالیت اشاره دارد. به بیان دیگر مقصود از گرایش هزینه­ها مدلی است که بر اساس آن یک هزینه مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان می­دهد. در این مدل از یک سو هزینه­های متغیر قرار می­گیرند که تقریبا متناسب با سطح فعالیت نوسان دارند و از سوی دیگر هزینه های ثابت قرار دارند که در یک دامنه معین از فعالیت تغییر نمی­کنند. بین این دو هزینه­های مختلط (نیمه متغیر) قرار دارند که با تغییر در سطح فعالیت تغییر می­کنند، اما تغییر آنها مستقیما متناسب با تغییر در سطح فعالیت نیست.

کپلن و کوپر[3] (1998) در سیستم هزینه­یابی بر مبنای فعالیت، هزینه­های سربار را به سه قسمت به شرح جدول (2-1) تقسیم کردند.

[1] costs behavior

[2] Lucey

[3] Kaplan and Cooperرفتار هزینه ها

 

هزینه متغیر کوتاه­مدت مشابه تعریف هزینه متغیر در طبقه­بندی اول است. تفاوت در هزینه متغیر بلندمدت در مقایسه با هزینه متغیر در طبقه­بندی پیشین است (که در آن هزینه متغیر با تغییر در سطح فعالیت تغییر می­کند و هزینه ثابت در سطح فعالیت مشخص، طی دوره ثابت می­ماند). در مدل قبل  بعضی از هزینه­های متغیر در این تقسیم­بندی به عنوان هزینه ثابت در نظر گرفته می­شوند. ضمناً هزینه ثابت در هر دو مدل مشابه است (لوسی، 2002: 284).

بنابراین، در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، که در ادبیات حسابداری به‌طور عمومی پذیرفته شده است، به‌طورمعمول، هزینه­ها برحسب تغییرات در سطح فعالیت، به دو دسته‌ی ثابت و متغیر طبقه­بندی می­شوند. در این مدل، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در محرک فعالیت، تغییر می­کنند؛ یعنی میزان تغییر در هزینه­ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد، نه به جهت تغییر (نورن[1]، 1991: 160؛ بالاک­ریشنان و جروکا[2]، 2008: 3).

[1] Noreen

[2] Balakrishnan & Gruca

دانلود پایان نامه