مقالات و پایان نامه ها

مفهوم رابطه با همکار:پایان نامه راجع به خلاقیت

دانلود پایان نامه

 

بازخورد مفید از همکاران کمک کننده و فراهم کننده ی اطلاعاتی ارزشمند برای کارمند است که وی را قادر می سازد تا در شغل خود پیشرفت داشته باشد. ممکن است که بازخورد مفید از جانب همکاران به ایجاد ارتباط میان رضایت شغلی و خلاقیت از طریق تاثیر بر ادراکات کارکنان از اثربخشی فعالیت های خلاق، کمک می نماید.این تصور که امکان ایجاد ایده های نو و مفید وجود دارد و دیگران از این ایده ها حمایت خواهند کرد در حالت زیر مورد بحث قرار گرفته است (ژااو و گورگ[1]، 2001):

در ابتدا بازخورد مفید از جانب همکاران میتواند در امر ایجاد ایده های نو و مفید ،سودمند باشد.باوجود عدم اشاره مستقیم به نقش بازخورد در زمینه واکنش به رضایت شغلی ،آثار مکتوب مربوط به بازخورد و خلاقیت اهمیت وظایف متمرکز بر بازخورد را در ارتقاء خلاقیت متذکر شده اند. در اصل، این آثار پیشنهاد می کنند که وظایف متمرکز بر بازخورد ، مانند بازخورد مفید از همکاران توجه افراد را به وظایف در دست ،بالا بردن علاقه آنها به وظایفشان به جای مجبورکردنشان،تقویت گرایش به سمت یادگیری و توسعه جلب می کنند ، که درنهایت همه اینها منجر به خلاقیت می گردند .همانطور که قبلا بیان شده است زمانی که کارمندی از شغل خود ناراضی است و هنوز هزینه ترک شغل را خیلی زیاد میداند ممکن است وی نه بخواهد که از شغل تاثیری بگیرد و فقط برای بدست آوردن حداقل استاندارد ها کار کند و نه بخواهد که فعالانه وضعیت شغلی غیر رضایت بخش و غیر جذاب خود را به وضعیتی جالبتر و جذابتر تغییر دهد.اگر کارمند بازخورد مفیدی از جانب همکاران که متمرکز بر توسعه شغل باشد دریافت کند به احتمال زیاد توجه اش به سمت یادگیری و ایجاد توسعه و پیشرفت در شغل ، با در نظرگرفتن راه های مفید و جدید انجام کارها هدایت میشود.

دوما˝، بازخورد مفید از همکاران ، همانطور که تعریفش مطرح شد به کارکنانی که علاقه مند به پیشرفت وتغییر هستند اطلاع میدهد. بنابراین کارمندی که بازخورد مفیدی را دریافت می کند ممکن است به این باور برسد که احتمال بالایی وجود دارد که تلاش او برای پیدا کردن راه های جدید انجام کارها مورد حمایت همکاران قرار بگیرد و در نتیجه با موفقیت انجام شود.بنابراین بازخورد مفید همکاران توجه کارمند را در جهت پیشرفت در کار و تسهیل سازی تولید ایده های مفید و جدید هدایت می کند و همچنین این امر می تواند اطمینان کارمند را با قرارگرفتن در فعالیت های خلاقانه افزایش دهد به طوریکه وی راقادر به تغییر یک وضیت کاری غیر رضایت بخش به وضیتی رضایت بخش سازد. به عبارت دیگر سطح بالایی از بازخورد مفید از همکاران، ادراک کارمند را به اثربخشی خلاقیت افزایش می دهد و در نتیجه عدم رضایت شغلی را به فعالیت های خلاق مرتبط می سازد (همان منبع، 2001).

همکاران با رفتارهای کمکی و حمایتی فراهم کننده ی زمینه ای تشویقی برای خلاقیت می باشند . در مطالعه اخیر ، منظور از کمک و حمایت همکار عبارت است از: کمک به کارمند در وظایفش به ویژه زمانی که نیاز به اشتراک دانش و مهارت و یا تشویق و کمک احساس می شود. برای مثال ، همکاران می توانند دانش و مهارتشان را زمانی که کارمند با مشکل یا وظیفه جدیدی مواجه شده است به ویژه در صورتی که راه حل ها به آسانی در دسترس نیستند، با کارمند به اشتراک بگذارند (اسکات و بروس، 1994).

همکاران اغلب در محیطی مشابه کارمند فعالیت دارند و با کارمند مکررا در کنش متقابل نسبی می باشند.با این وجود،چون کارکنان قدرت اداری رسمی کمتری در برابر کارمند دارند ، درنتیجه نگرانی کمتری درمورد نتایج منفی به اشتراک گذاری ایده های خلاق با همکاران وجود دارد.به خصوص اگر همکاران فرد کارمند حامی و کمک کننده باشند برای کارمند آسان خواهد بود که از همکارانش بعنوان یک عامل انتشار ایده های جدید بهره ببرد.کامند همچنین ممکن است دانش و مهارت مورد نیاز وظیفه خود رانیز از همکارانش به دست آورد که در نتیجه ایجاد راه های جدید انجام کار ها را امکان پذیر می سازد.همانطور که قبلا گفته شد، کارکنان قبل از تصمیم در مورد واکنش فعال به عدم رضایت بخشی شغلشان پتانسیل اثربخشی خلاقیت در شغلشان را مورد ارزیابی قرار می دهند (وودمن[2]، 1993).

زمانی که کارمندی توسط همکارانی که قادر و خواهان اشتراک مهارت ها و تشویق کردن هستند احاطه شده باشد به احتمال زیاد به اثربخشی خلاقیت پی میبرد و با وجود دست های یاری دهنده ی همکاران شانس خوبی برای کشف ،شنیدن و اجرای ایده های جدید وجود خواهد داشت (فارر و فورد[3]، 1990).

ون دی و همکاران[4] (2002) اما کشف نمودند که رابطه بین همکاران اثر معنادار بر خلاقیت کارکنان ندارد. شاید یک دلیل برای این ادعا نبود انگیزش به عنوان یک نقش میانجی باشد (ون دی و همکاران، 2002).

[1]Zhou and George

[2]Woodman

[3]Farr & ford

[4]Van Dyne et al.

دانلود پایان نامه