مقالات و پایان نامه ها

مفهوم تورم؛پایان نامه در باره بیمه

دانلود پایان نامه

 

تورم

تورم شديد براي بعضي از مردم به منزله ماليات و براي برخي ديگر به مثابه نوعي كمك مالي (يارانه) تلقي مي‎شود.(كتابي، 1371: 68).

يكي از بارزترين خصوصيات تورم، عدم تناسب و هماهنگي بين افزايش قيمت‎ها و درآمدهاست به گونه‎اي كه قيمت تمامي كالاها با نرخ يكساني افزايش نمي‎يابد. بعضي از كالاها دچار افزايش قيمت شديد و برخي ديگر با افزايش قيمت كمي رو به رو مي‎شوند. به همين ترتيب افزايش درآمدها نيز براي گروههاي مختلف جامعه متفاوت خواهند بود. تورم شديد به افرادي كه درآمد اسمي ثابت دارند (مانندكارمندان دولت، كارگران، حقوق بگيران، افراد بازنشسته و مستمري بگيران) به شدت صدمه مي‎زند و از قدرت خريد آنان مي‎كاهد و به افرادي كه داراي ذخاير دارائي‎هاي ثابت از قبيل مسكن، زمين، جواهرات، عتيقه، اتومبيل، انبارهاي كالا و ساير دارائي‎ها هستند سود مي‎رساند. در نتيجه افراد بادرآمد ثابت كه فقرا را نيز شامل مي‎شود از افزايش تورم متضرر خواهند شد.

تورم از جمله متغيرهايي است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده، بلكه به دليل آثار و پيامدهاي اجتماعي آن سياستمداران نيز مايل‌هستند تغييرات تورم را بررسي كنند. درحقيقت تورم و گراني چيزي نيست جز كاهش ارزش پول و در واقع ما با آن ميزان پولي كه در اختيار داريم نسبت به چندماه يا چند سال قبل كالا‌ي كمتري مي‌توانيم بخريم. تورم دو رقمي موجود در وضعيت فعلي كشور، به‌طور قطع، ازجمله دغدغه‌هاي اصلي دولت است. مهم‌ترين بحث در خصوص مهار تورم شناسايي علل آن است و در اقتصادي كه نتوان علت‌هاي وجود تورم را بررسي كرد، بحث از مبارزه با آن به بيراهه رفتن است. ضمن اينكه براي مهار تورم و افزايش مداوم قيمت‌ها بايد شناخت درستي از آثار و پيامدهاي وجود تورم داشت.

 

دانلود پایان نامه