مقالات و پایان نامه ها

مفهوم بانکداری-پایان نامه اهداف جذب منابع در مؤسسات مالی و اعتباری

دانلود پایان نامه
  • بانکداری

کلمه بانک از یک واژه ایتالیایی به نام بانکا به معنی نیمکت مشتق شده است. ازآنجاکه صرافان قدیم در ایتالیا در پشت نیمکت‌هایی که عملیات صرافی را انجام می‌دادند بعدها نیز مؤسساتی که این‌گونه معاملات را انجام دادند به نام بانک معروف شدند . (S.Torn 1998 ,)

البته راجع به بانک تعاریف مختلفی ارائه‌شده است که بعضی از این تعاریف بانک‌ها را نظیر بازرگانانی می‌دانند که عمل اصلی آن‌ها وام گرفتن و وام دادن پول می‌باشد. همان‌طور که بازرگانان با خرید کالا و فروش کالا به قیمت بالا سود می‌برند بانک‌ها نیز با قبول سپرده و دادن وام با نرخی بیشتر از نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاری سود می‌برند (فرجی 1388).

امروزه بانک‌ها در همه زمینه‌های اقتصادی نفوذ کرده و با توجه به اینکه بخش مهمی از عرضه پول به شکل سپرده‌های جاری می‌باشد لذا بانک‌ها نقش قابل‌توجهی در اقتصاد داشته و موجبات توسعه و تجارت و پیشرفت‌های اجتماعی را فراهم می‌سازند. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته‌ای هستند بانک‌ها در کانون فعالیت‌های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست‌های پولی به‌حساب می‌آیند (حسینی, امینی و محمدی 1388).

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد یک کشور هستند که عبارت‌اند از: (فرجی 1388)

1-بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موجب می‌شوند که بین کسانی که می‌خواهند پس‌انداز نمایند و کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند ارتباط برقرار شود.

2-در تعیین عرضه پول و انتقال اثرات سیاست‌های پولی به سیستم اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی ایفا می‌کنند.

3-بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پیشتاز نوآوری مالی بوده موجب شده‌اند که برای پس‌انداز کردن و به‌کارگیری این پس‌اندازها راه‌کارهای بسیار نوین ابداع شود.

در این تحقیق بانک‌های تعریف عام و مؤسسات مالی و اعتباری تعریف خاص می‌باشد .

 

دانلود پایان نامه