• بحرالعلوم، سید محمد؛ بلغه الفقه، جلد ۱، تهران: مکتب الصادق، چاپ چهارم، ۱۳۶۲٫

 

 • بصری بحرانی، زین‌الدین، محمدامین، کلمه التقوی (ترجمه سید جواد وداعی)، جلد ۷، قم: بی‎نا، چاپ سوم، ۱۴۱۳ ه‍ ق.

 

 • بغدادی، مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری، أحکام النساء، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید- رحمه‌الله علیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق.

 

 • جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّی- کلانتر)، جلد ۶، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ ه‍ ق.

 

 • ————————، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۸، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق.

 

 • ————————–، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۹، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق.

 

 • حسین‌آبادی جرقویئیی، محمدرضا، رساله فی المعامله و الاختلاف بین المتعاقدین، قم: مؤسسه میثم تمار، چاپ اول، ۱۴۲۳ ه‍ ق.

 

 • حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۲۰، قم: مؤسسه آل البیت علیهم ‌السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق.

 

 • —————–، وسائل الشیعه، جلد ۲۲، قم: مؤسسه آل البیت علیهم ‌السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق.

 

 • —————-، وسائل الشیعه، جلد ۲۸، قم: مؤسسه آل البیت علیهم ‌السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق.

 

 • حلّی، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ه‍ ق.

 

 • حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه (ط- الحدیثه)، جلد ۳، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۲۰ ه‍ ق.

 

 • ————————–، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، جلد ۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق.

 

 • حلّی، مقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن (ترجمه عبدالرحیم عقیقی بخشایشی)، جلد ۲، قم: پاساژ قدس پلاک ۱۱۱، چاپ اول، ۱۴۲۵ ه‍ ق.

 

 • حلّی، نجم الدین، إیضاح ترددات الشرائع، جلد ۲، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی- ره، چاپ دوم، ۱۴۲۸ ه‍ ق.

 

 • حلّى (محقق)، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد ۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ه‍ ق.

 

 • خوانساری نجفی، موسی بن احمد، منیه الطالب (تقریرات درس میرزای نائینی)، جلد ۱، نجف: مطبعه المرتضویه، ۱۳۵۷ ه‍ ق.

 

 • خویی، سید ابوالقاسم، صراط النجاه (المحشّی للخوئی)، جلد ۳، قم: مکتب نشر المنتخب، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق.

 

 • —————، منهاج الصالحین، جلد ۲، قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ ه‍ ق.

 

 • ————–، مصباح الفقاهه (المکاسب)، جلد ۲، بی‌جا: بی‏نا، بی‌تا.

 

 • شیخ مفید، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق.

 

 • صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، جلد ۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ه‍ ق.

 

 • طباطبایی حائری، سید علی بن محمد، ریاض المسائل (ط- الحدیثه)، جلد ۱۲، قم: مؤسسه آل البیت علیهم ‌السلام، چاپ اول، ۱۴۱۸ ه‍ ق.

 

 • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشیه المکاسب، جلد ۱، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ ه‍ ق.

 

 • طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، جلد ۴، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ ه‍ ق.

 

 • —————–، المبسوط فی فقه الإمامیه، جلد ۵، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ ه‍ ق.

 

 • —————–، المبسوط فی فقه الإمامیه، جلد ۶، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ ه‍ ق.

 

 • —————-، الخلاف، جلد ۴، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۷ ه‍ ق.

 

 • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (ط- الإسلامیه)، جلد ۶، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه‍ ق.

 

 • ——————، الکافی (ط- دار الحدیث)، جلد ۱۱، قم: دار الحدیث للطباعه و النشر، چاپ اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق.

 

 • گیلانی شفتی، سید محمدباقر، رسائل فقهی (للسید الشفتی)، اصفهان: مؤسسه فرهنگی- مطالعاتی الزهراء سلام‌الله علیها، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق.

 

 • مازندرانی، رشیدالدین محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، جلد ۲، قم: دار البیدار للنشر، چاپ اول، ۱۳۶۹ ه‍ ق.

 

 • مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، جلد ۲۰، بیروت: دارالتراث- الدارالسلامیه، ۱۴۱۰ ھ ق.

 

 • مغربى، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمى، دعائم الإسلام، جلد ۲، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ ه‍ ق.

 

 • مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، جلد ۲، بیروت: دار التیار الجدید- دار الجواد، چاپ دهم، ۱۴۲۱ ه‍ ق.

 

 • مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیده، جلد ۳، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب علیه السلام، چاپ دوم، ۱۴۲۷ ه‍ ق.

 

 • نائینی، میرزا محمدحسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد ۱، تهران: المکتبه المحمدیه، چاپ اول، ۱۳۷۳ ه‍ ق.

 

 • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۱، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ ه‍ ق.

 

 • ————-، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۲، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ ه‍ ق.

 

 • وجدانی فخر، قدرت‏الله، الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه، جلد ۱۳، قم: انتشارات سماء قلم، چاپ دوم، ۱۴۲۶ ه‍ ق.

 

 • یوسفی فاضل، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، جلد ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، ۱۴۱۷ ه‍ ق.

 

پ) مقالات:
۱- باباپور، محمدمهدی – سید میرقاسم، حسینی و محمد مهدی، حق‌پرست، بررسی شروط خلاف مقتضای عقد نکاح، فصلنامۀ تخصصی فقه و حقوق اسلامی، ش ۲۷، ۱۳۹۰٫
۲- جعفرپور، جمشید و سهیل، ذوالفقاری، وابستگی اقتضای ذات عقد نکاح به رابطه زناشویی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی،۱۳۹۰٫
۳- سینائی، محمدتقی، فرق بین حق و حکم، نشریه کانون، ش ۱۶۵، ۱۳۵۲٫
۴- رمضانی، علی، معنای حق در نگاه اندیشمندان اسلامی، معرفت حقوقی، ش دوم، ۱۳۹۰٫
۵- روشن، محمد و مصطفی، مظفری، طلاق قضایی و ماهیت آن، خانواده پژوهی، ش ۱۸، ۱۳۸۸٫
۶- دیانی، عبدالرسول، رابطه تمکین و نشوز و ضمانت اجرای عدم تمکین، دادرسی، ش ۴۵، ۱۳۸۳٫
۷- علوی قزوینی، سید علی، انواع عدّه و وضعیت زنان فاقد رحم، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، ش ۴۰، ۱۳۸۷٫
۸- کشوری، عیسی، ماهیت طلاق‌های به‌حکم دادگاه، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۱۱، ۱۳۷۳٫
۹- مهرپور، حسین، طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، ش ۳، ۱۳۷۱٫
ت) پایان‌نامه:
برادران زره شوران، دلاور؛ حق و حکم، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، بی‌تا.
ث) قوانین و مقررات:

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *