شیوع اختلال افسردگی اساسی

شیوع اختلال افسردگی اساسی

سن: سن متوسط شروع مشکل افسردگی حدود ۴۰ سالگیه. در تقریباً ۵۰ درصد بیماران، سن شروع بین ۵۰-۲۰ سالگی می­باشه. مشکل ممکنه در کودکی یا سالمندی هم شروع شه هر چند با احتمال خیلی کمً اینطوریه. ولی بعضی از داده ­های همه گیر شناختی جدیدحاکی از اون هستش که اندازه بروز این مشکل، شایدً در افراد زیر ۲۰ سال درحال زیاد شدنه (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳؛ ترجمه پورافکاری، ۱۳۸۵).

افسردگی

وضعیت تاهل: افسردگی یه قطبی در آدمایی که بدون رابطه بین فردی نزدیک هستن یا از همسر خود طلاق گرفته و یا جدا شدن بیشتر دیده می­شه.

طلاق

ملاحظات اجتماعی- فرهنگی: بین طبقه اجتماعی و افسردگی یه قطبی رابطه ای وجود نداره. فقط اینکه افسردگی در مناطق دهاتی بیشتر از مناطق شهری دیده می­شه.

 

. Myers

. Boyd.

. Weissman.