روانشناسی : ویژگی های معلمان موفق و ناموفق

روانشناسی : ویژگی های معلمان موفق و ناموفق

بقیه رو به معنی دوستای خود میدونه و باور داره که اونا همیشه در راه تکامل خود قدم بر می دارن.

بقیه در نظر اون موجوداتی با ارزش و متعادلی هستن و هیچوقت کسی رو عاطل و بی ثمر نمی انگارد. مردم و رفتار اونا رو از دیدگاه رشد پیشرفت داخلی نه محصولی از وقایع خارجی واسه شکل بخشیدن به موجودیت آدم، نگاه میکنه و عقیده داره که مردم از خلاقیت و جست و خیز کافی بهره مند هستن و این فکر که بقیه بدون نیروی سازنده هستن هیچوقت در اون راه پیدا نمی کنه. قبول می کنه که مردم ارزش این رو دارن که مورد اعتماد و اطمینان قرار گیرند و به روش هایی منطقی و قانونی با اونا رفتار شه. عقیده داره که مردم با برخورداری از تعالی بالقوه به طرف رسیدن به کمال در حرکت ان و اونا هیچوقت به معنی مشکلاتی بر سر راه بقیه و تهدید اونا محسوب نمی شن(شریفی ،حسن پاشا ،رشد معلم اذرماه ۶۹-۷۰) .

مشکلات

 

 

 

 

 

 

 

درآموزش چه خبر است؟

بعضی وقتا دلیل افت تحصیلی یا شکست درسی دانش آموز رو باید در مدرسه جستجو کرد. مهم ترین عللی که میشه از این نظر مورد بررسی قرارداد، به توضیح ذیله.

دانش آموز

روش تدریس معلم :

میشه گفت هر دانش آموز به روش خاصی مطالب درسی رو درک و فرامی گیرد. وظیفه معلمه که با شناخت دانش آموزان و باخبر شدن از چگونگی کاربرد روش های جور واجور تدریس مدل مناسبی واسه تدریس انتخاب کنه.

بعضی وقتا دلیل افت تحصیلی دانش آموز اینه که روش تدریس معلم برابر روش یادگیری دانش آموز نیس.

برنامه درسی مدرسه :

بعضی وقتا دلیل افت تحصیلی اینه که برنامه درسی طراحی شده از طرف مدرسه مناسب نیس ؛ مثلا دروس تقریبا سخت رو پشت سر هم و یا در ساعاتی گذاشته ان که عموما دانش آموزان خسته هستن.

انتظارات و پیش داوری های معلم :

معلم در اولین برخورد با شاگردان خود تلاش می کنه، با پیشداوری خود آینده تحصیلی اونا رو مجسم کنه.

تحقیقات نشون داده که این قضاوتا بر اندازه پیشرفت و یا شکست دانش آموز در دروس تاثیر داره، به این صورت که اگه علم آموزی که نمرات متوسط داره به یه معلم معرفی کنیم و به اون بگیم تیزهوشه و نمرات درخشانی میاره؛ خود این دادن نگاه در رابطه با معلم با دانش آموز تاثیر می ذاره و باعث پیشرفت درسی ایشون می شه.
تیزهوش

نتیجه این که معلمان باید از پیش داوری مخصوصا از نوع منفی اون بپرهیزند، چون خود این منتهی به شکست اون می شه.

شرایط فیزیکی کلاس :

دمای مناسب یکی از چیزای مهم یه کلاس درسه وگرنه می تونه به عنوان یه متغیر مزاحم مانع توجه دانش آموزان به معلم و درس شه . پس یه کلاس   درس باید از دمای مناسب در فصول سال بهره مند باشه . اگه فضای کلاس واسه نشستن و راه رفتن مناسب نباشه، نور کافی نداشته باشه و یا تابلوی کلاس طوری نصب شده باشه که همه خیلی راحت نتونن ازش استفاده کنن ، منتهی به افت آموزشی می شه . در مورد نقش تراکم کلاس ( تعداد دانش آموزان کلاس ) تحقیقات نشون  میده که در کلاسای کم تراکم ، موفقیت دانش آموزان بیشتر  نیس ، مگه اینکه کلاس کمتر از ۱۵ نفر باشه که در این صورت امکان آموزش تکی جفت و جور می شه . هم اینکه میشه گفت که اندازه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در کشورای صنعتی در کلاسای بیشتر از ۴۵ نفر و در کشورای در حال پیشرفت  در کلاسای بیشتر از ۵۵ نفر کم میشه . خیلی مهمه که در مقایسه تطبیقی انجام شده بین دانش آموزان پایه پنجم ۱۵ کشور ، کره با تراکم ۶۰  نفر در کلاس و ژاپن با ۴۲ دانش آموز در کلاس ، رتبه اول رو به دست آورده ان . پس چیزی که در پیشرفت دانش آموزان خیلی مهمه ، تراکم کلاس نیس بلکه مهمتر از اون ، چیزیه که در کلاس اتفاق میفته . در مورد کلاسای با تراکم بیشتر از ۶۰ دانش آموز هیچ مطالعه ای  در دسترس نیس و انگار عدد ۶۰ رو بشه به عنوان تراکم بیشترین حد به حساب آورد ، مشروط برآنکه اتاق درس به اندازه کافی باشه و معلم قبلا” با روش تدریس در  این جور شرایط آشنا شده باشه .

تعویض تکراری معلمان:

جابه جایی معلمان در طول سال تحصیلی و ناتوانی بعضی دانش آموزان به خاطر سازگاری با روش تدریس و خصوصیات معلم ممکنه مخصوصا در مقاطع آموزشی پایین تر، منتهی به افت تحصیلی شه.

آزمایش نادرست معلمان از کارکرد دانش آموزان ، کنترل ناجور کلاس از طرف معلم ، از دست دادن وسایل کمک آموزشی ، کمبود کتب درسی ، نبود همکاری و رابطه بین اولیا و مدرسه ، نبود وجود نظم و انضباط در کلاس و مدرسه و کمبود فضاهای آموزشی از دیگر علل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان هستن

کیفیت پایین امکانات آموزشی:

کمبود و کیفیت پایین امکانات آموزشی نه فقط در افت تحصیلی تاثیر داره بلکه به خاطر اینکه وجود امکانات کافی و مناسب آموزشی مکمل تلاشهای معلم در آموزش و ارتقاءکارایی اون داره. وقتی سازمانهای آموزشی از امکانات آموزشی لازم بهره مند نباشن تلاشهای دانش آموزان به همراه کادرهای آموزشی و تربیتی ره به جایی نبرده و موجب به هدر رفتن زحمات چندین ساله اونا می شن. کمبود مدارس  و فضاهای آمزشی ، کمبود امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی ،هر کدغام طوری در کیفیت آموزش تاثیر دارن و زمینه رو واسه افت تحصیلی آماده میسازن. علاوه بر اونا ناجور بودن ساختمانهای اختصاص یافته  به مدارس هم علتی از علله .طبق آمار و تحقیقات به عمل اومده سه استان ،یزد،کرمان و اصفهان که از نظر ساختمانهای آموزشی نسبت به بقیه استانها در وضعیت بهتری قرار دارن درصد قبولی بالاتری رو به خود دادن که مؤید این دلیله. علاوه بر امکانات آموزشی و تفریحی ،حجم زیاد کتابای درسی هم خیلی در اندازه افت تحصیلی دخلت داره . و این موضوع به خصوص در مورد کتابای نظام جدبد آموزش متوسطه بیشتر صدق می کنه. علاوه بر موارد فوق کمبود وسایل کمک آموزشی در مدارس هم یکی از دلیلای افت تحصیلی در مورد امکانات آموزشیه.‍ (بهروش،علی، روزنامه اطلاعات ،۱۳۷۸).