رفتار تبعیض‌آمیز والدین و بروز بزهکاری در کودکان- قسمت ۴

رفتار تبعیض‌آمیز والدین و بروز بزهکاری در کودکان- قسمت ۴

۳)اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ ساله :
از ماده ۳۶ قانون مذکور چنین استنباط می شد که سن بلوغ اماره قانونی بر وجود قوه تمیز است . پس با افزایش سن مسولیت در مقابل اعمال و رفتار مجرمانه بیشتر می شد .
سپس قانونگذار در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را مورد تصویب قرار داد. هر چند قانون مذکور در عمل آن هم پس از مدتی جز دز شهر تهران و بعضی از شهرهای دیگر ، بخاطر عدم تأسیس کانون های اصلاح و تربیت اطفال بزهکار قابلیت اجرایی نداشت . به علاوه براساس مقرارت مذکور اطفال از نظر گروه های سنی به سه دسته تقسیم می شدند:
۱) اطفال بین ۶ تا ۱۲ ساله :
براساس ماده هفده قانون مذکور در صورت ارتکاب جرم با هدف تعلیم وتربیت و با هدف مراقبت و نظارت از طفل و رفتار وی ، آنهم با اخذ تعهد به اولیاء سپرده می شد . یا در صورت عدم امکان و یا نداشتن صلاحیت اخلاقی به اشخاص ذیصلاح دیگر و مؤسسات موبوطه تحویل داده می شد .
۲ـ اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ ساله :
براساس ماده ۱۸ ( هجده ) قانون مذکور در صورت ارتکاب جرم توسط این گروه سنی برای تادیب و تربیت به اولیاء با اخذ تعهد تحویل می شد یا سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه اعمال می شد و یا از طریق اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مدت سه ماه تا یک سال اعمال مجازات می گردید۱ .
۳ـ اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ ساله :
قدرت تمیز و شعور و آگاهی این گروه سنی در ارتکاب اعمال خویش ، ایجاد مسئولیت بیشتری برای آنان می نمود . لذا در صورت ارتکاب جرائم از نوع جنحه ، براساس مقوله قبلی مورد مجازات قرار می گرفتند . چنانچه نوع جرائم ارتکاب جنایی بود ، به کانون اصلاح و تربیت به مدت شش ماه تا پنج سال اعزام می شدند . بعلاوه چنانچه نوع بزه ارتکابی دارای مجازات اعدام یا حبس ابد می بود ، مجازات مذکور از پنج تا هشت سال قابل افزایش بود .
در مقام مقایسه این دو قانون می توان گفت : که سن عدممسولیت کیفری دوازده سال به شش سال کاهش پیدا کرد . و بالاخره قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال ۱۳۵۲ تحت تأثیر مکتب دفاع اجتماعی بدون تغییر در حداقل سن مسولیت کیفری ، اطفال بزهکار را به دو دسته تقسیم نمود :

پایان نامه رشته حقوق

۱ـ اطفال ۶ تا ۱۲ ساله :
که در صورت ارتکاب جرم از تحمیل کیفر نسبت به آنان خود داری می شد و در صورت ضرورت تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل و یا به کانون اصلاح و تربیت ، به منظور تأدیب به مدت یک ماه تا شش ماه اعزام می شد .
۲ـ اطفال ۱۲ تا ۱۸ ساله :
از نظر قانون گذار چون این دسته از شعور بیشتری برخوردار بودند ،لذا سبب عکس العمل شدیدتری نسبت به آنان می گردید ، بطوریکه علاوه بر موارد مذکور امکان حبس آنان نیز وجود داشته است . نتیجه آنکه طفلی که قدرت تمیز نداشته باشد ، در صورت ارتکاب جرم فاقد مسولیت کیفری خواهد بود ، زیرا عمل ارتکابی بوی قابل استناد نیست. به همین دلیل قانون گذاران در دوره های مختلف رشد مجرمین ، واکنشهای مختلفی را در قوانین پیش بینی می نمایند .
بطوریکه در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۰۴ اطفال شش تا دوازده ساله فاقد مسولیت کیفری بوده و در مورد اطفال دوازده تا پانزده ساله و هم چنین پانزده تا هیجده ساله رژیم مسولیت متمایزو خاصی وجود داشته ، بگونه ایی که در هیجده سالگی مسولیت کامل می گشت .
در حالیکه در قانون مربوط به اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ و نیز قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ اطفال تا شش سال غیر مسول تلّقی می شدند ، و اطفال شش الی دوازده ساله و دوازده تا هیجده ساله هر کدام رژیم مسولیت خاص داشته اند و مسئولیت کامل در سن هجده سالگی تحقّق می یافت .
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ، قانون گذار با نگرش خاص که منطبق با موازین شرعی و فقهی نیز بوده است ، اقدام به تصویب قوانین جدیدی نمود که بر اساس آن در ماده ۴۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ (( اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالا قتضاء کانون اصلاح و تعربیت اطفال می باشد ))
تبصره ۱ ـ منظور از طفل کسی است که به حّد بلوغ شرعی نرسیده باشد .
تبصره ۲ ـ هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. که براساس آن برای تعیین سن بلوغ بایستی به قانون مدنی رجوع کرده که حسب تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق م که مقرر داشته :
(( سّن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است ))
با توجه به مراتب مذکور می توان عنوان کرد که اطفال براساس این ق تا قبل از بلوغ فاقد مسئولیت کیفری در ارتکاب جرائم خواهند بود و در صورت لزوم و به تشخیص دادگاه به منظور تربیت و اصلاح به سرپرست طفل و یا از طریق کانون اصلاح و تربیت اقدام خواهد شد .
قانون گذار جدید در ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آورده است :
(( افراد نا بالغ مسئولیت کیفری ندارند ))
البته منظور از این ماده که اطفال مسئولیت کیفری ندارند این نیست که طفل در صورت ارتکاب جرم مطلقاً مجازات نمی شود زیرا چنین برداشتی با مواد دیگر قابل جمع نمی باشد بلکه منظور این است که مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آن مجازات مقرر شده است درباره اطفال اجرا نمی شود.
۱-۱۱) مبحث دوّم : تعاریف و مفاهیم
جهت بررسی درخصوص معنی و مفهوم اطفال بزهکاردرابتدا تعریفی از طفل ، بلوغ ، صفار ممیز و غیر ممیز ، بزه ، بزهکار ، برهکاری و ناسازگاری ارایهمی نماییم.
۱-۱۱-۱)گفتار اوّل : تعریف طفل
در قوانین کلیه کشورها بین وضیعت کیفری اطفال و بزرگسالان تفکیک قائل می شوند . در طفولیت ( کودکی ) که از بسته شدن نطفه آغاز می شود و به بلوغ ختم می گردد ، شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست . از آغاز سنین هفت یا هشت سالگی ، یعنی زمانیکه طفل صاحب منافع اجتماعی می گردد و می تواند از قدرت ، نفوذ و سرپرستی والدین خود فرار کند ، احتمالا ممکن است مسائل مجرمانه مطرح شود .[۵]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
طفل در لغت بمعنای بچه ، کودک و نوزاد آورده شده است و به جمع آن اطفال گفته می شود . [۶]
در فرهنگ عمید نیز طفل را به کودک یا نوزاد و بچه کودک انسان معنی نموده اند .
در ترمینولوژی حقوقی ، طفل به معنی صغیر آورده شده است .[۷]و صغیر کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد. از مجموع آنچه گفته شد اینکه ، طفل مترادف صغیر ، کودک و بچه انسان آورده شده است و صغیر به کسی گفته می شود که نا بالغ باشد . با این توصیف صغیر در برابر کبیر ، که صفت شخص بالغ است قرار می گیرد .
صغیر در لغت بمعنای کوچک و خرد است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد ، در گذشته صغیر به اشخاصی گفته می شد که به سن هجده سال نرسیده بودند . ولی با اصلاح قانون مدنی و حسب ماده ۱۲۱۰ و تبصره های آن مفهوم مذکور با فقه انطباق یافته و یکسان گردیده است .
آقای دکتر امامی راجع به صغیر می گوید : در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد . اینکه چه زمانی این نمو جسمانی و روحی برای زندگی اجتماعی حاصل می شود ، از ایرادات این تعریف است . عده ای نیز عقیده دارند که کودکی و طفولیت از زمان تولد شروع می شود . در حالیکه با توجه به اهلیت تمتع چنین ، بنظر می رسد کودکی از زمان انتقاد نطفه شروع و با بلوغ خاتمه می یابد .
یاد آوری این مطلب ضروری است ، که دوران کودکی انسان طولانی تر از دوران کودکی سایر حیوانات است ، علت این امر را چنین توجیه می کنند که نوزاد آدمی بسیار ضعیف و در میان جانوران دارای پیچیده ترین ارگانیسم است و هر چقدر ارگانیسم پیچیده تر باشد برای تکامل فرد به زمان بیشتری نیاز دارد . [۸]
اصولاً اسلام از زمان انتقاد نطفه برای طفل اعتبار قائل شده است . بنابراین زمان شروع کودکی همان زمان انتقاد نطفه است . اسلام برای حفظ حقوق طفل بعد از تولد نیز احکام و دستوراتی دارد ، که در آیات و روایات متعددی آمده است . دسته ای مربوط به مباحث عبادی و اخلاقی و در عین حال ضامن سلامت جسمانی ، معنوی و رشد و ارتقای فکری و فیزیکی اطفال است و دسته ای دیگر مربوط به حقوق و آزادی های طفل و دارای بار حقوقی و ضمانت اجراهای کیفری و مدنی می باشد آنچه که مسلم است قریب به اتفاق فقها ، طفل را کسی دانسته اند که به حد بلوغ شرعی نرسیده است .
۱-۱۱-۲)گفتار دوم : صغار ممیز و غیر ممیز ( طفل ممیز و غیر ممیز )
در شریعت اسلام یکی از ارکان مسئولیت کیفری ادراک است ولی درک و فهم انسان از ماهیت و پیامدهای اعمال خود در تمام مراحل عمر از آغاز تا پایان زندگی یکسان نیست . کودک انسانی هنگام تولّد از درک و فهم آنچه می کند عاجز است . رفته رفته به موازات رشد جسمانی قدرت تشخیص و تمیز در او شکل می گیرد تا آنکه رشد عقلی وی به کمال می رسد . به همین دلیل فقیهان اسلامی میان طفلی که تا حدودی از لحاظ عقلی رشد یافته و قادر به تمیز است و طفلی که هنوز ممیّز نیست تفاوت قائل شده و وضع هر یک را تابع احکام جداگانه دانسته اند .
دوران طفولیت به دو دوره فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری و دوره تمییز و برخورداری از مسئوولّیت کیفری نسبی می توان تقسیم نمود . دوران فقدان تمیز که به طفل در این دوران غیر ممیز می گویند از تولّد آغاز می شود کودک در این دوران توانایی درک اعمال خویش و عواقب سؤ آن را ندارد لذا اگر در این دوران کودک مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . دوره تمیز که قبل رسیدن به سّن بلوغ است به این دلیل کودک را ممیّز می نامند که فرض می کنند به مرحله ای از رشد عقلانی رسیده که قادر است بد را از خوب باز شناسد و یکی را بر دیگری برتری دهد لذا در این دوران چون طفل ممیز توانایی پذیرفتن درجه ای خفیف از مسئولیت را دارد پس می توان او را مجازات کرد.[۹]
۱-۱۱-۳)گفتار سوم : تعریف بلوغ
در این گفتار بلوغ را از نظر لغوی و شرعی و اصطلاح حقوقی و از نظر آیات قرآن و روایات ومنابع فقهی و مذاهب پنج گانه و نیز از منظر علوم تجربی و اصول علمی مورد ارزیابی قرار می دهیم .
۱-۱۱-۳-۱) تعریف بلوغ از لحاظ لغوی ، شرعی
بلوغ مصدری است از ریشه بَلَغَ یعنی رسیدن ، کامل و نمّو تمام . در فرهنگ معین بلوغ به معنی به سر رسیدن ، رسیدن به سن رشد و رسیدن به امری است . [۱۰]
در ترمینولوژی حقوق ، بلوغ به معنای رسیدن طفل است به حال احتلام در مرد و حیض و حمل در زن . [۱۱]
کلمه احتلام مصدر باب افتعال از ریشه حُلُم گرفته شده و به معنی خواب لذت بخش است همه این کلمه ها کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است بنابراین بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد . علاوه بر نشانه های طبیعی که در کیفیت آن بین فقیهان امامیه اختلاف هست ، سن نیز به عنوان معیاری قراردادی اماره بلوغ شناخته شده است . یعنی ۹ سال قمری در دختر و ۱۵ سال در پسر می باشد .
آنچه مهم است اینکه با تحقق بلوغ ، مسئولیت کیفری برای فرد ایجاد می شود .
۱-۱۱-۳-۲) بلوغ در آیات قرآنی :
در سوره های متعددی از آیات شریف قرآنی به موضوع بلوغ اشاره شده است از جمله در آیه ۵۹ سوره نور می فرماید .
(( و چون فرزندانتان به حد بلوغ می رسند ، باید همانند کسانیکه پیش از آنان ( در همین شرایط ) اجازه می گرفتند . ( برای ورود ) اجازه بگیرند ، بدین سان خداوند آیاتش را برای شما روشن می گرداند که خداوند دانای فرزانه است.))
یا در آیه ۶ سوره نساء می فرمایند .
(( یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامیکه بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند ، آنگاه اگر آنها را به درک مصالح خویش یافتید اموالشان را به آنها باز دهید و به اسراف مال آنها را حیف و میل نکنید ))
یا در آیه ۶۷ سوره غافر می فرمایند .
(( اوست خدایی که شما را از خاک آفرید ، پس از قطره آبی ، نطفه و آنگاه از خون بسته علقه ، سپس شما را از رحم مادر طفلی بیرون آورد و سپس به سن رشد و کمال رسانید باز پیری سالخورده شوید . ))
به علاوه در آیات شریفه دیگری از جمله: آیات ۱۵۲ سوره انعام ، ۵ سوره حج ، ۳۴ سوره اسراء و غیره به موضوع بلوغ اشاره شده است . که از مجموع آیات قرآنی در رابطه با حد بلوغ می توان عنوان کرد که اصل بلوغ تا حد تکوین شخصیت انسانی انسان از دیدگاه قرآن پذیرفته شده است و سن معینی به عنوان سن بلوغ ذکر نشده است و رسیدن کودک به سن بلوغ بگونه ای است که برای عموم قابل فهم و درک است . به علاوه قرآن در امر بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روحی و عقلانی شرح نموده است .[۱۲]
آیت اله محمد حسن مرعشی نیز در کتاب دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام معتقد است .
که آیات مذکور ، ملاک بلوغ را رسیدن به حد نکاح و حلم و رشد قرار داده است و هر یک از عناوین سه گانه در آیات مذکور و مانند آنها با یکدیگر متلازم می باشند .[۱۳]
۱-۱۱-۳-۳) بلوغ از نظر اصول ، روایات و منابع فقهی :
راجع به بلوغ دو دسته از روایات ذکر شده است که دسته اول ، اشاره به بلوغ جنسی دارد. از جمله :
۱)صحیحه هشام : در این صحیحه آمده است که امام صادق ( ع ) فرمودند :
(( پایان یافتن کودکی کودک با احتلام است ، که همان رشد او است و اگر محتلم شد و ایناس رشد از او نگردید و سفیه یا ضعیف بود . ولی مالش را نگه میدارند و در اختیار او قرار نمی دهند . )) [۱۴]
۲)صحیحه علی بن جعفر ( ع ) که در این روایت آمده است :
(( از امام موسی بن جعفر ( ع ) پرسیدم که کودک در چه زمانی یتیم نیست ؟ فرمودند :
وقتی که محتلم گردد و به گرفتن و عطا آشنا شود . ))
(( یتیم نیست شخص بعد از احتلام . )) [۱۵]
دسته دوّم روایاتی هستند که به بلوغ سنی توجه کرده اند . یعنی مک برای بلوغ ، رسیدن به سن معین است . از جمله :
۱)موثقه عبدالله بن سنان است که از امام صادق (ع) نقل کرده که امام (ع)فرمودند:
(( اگر غلامی به سن ۱۳ سالگی رسد برای او حسنه و سیئه نوشته می شود و معاقبه می شود و اگر کنیز به سن ۹ سالگی برسد هم همینطور است و آن بخاطر این است که کنیز در ۹ سالگی حائض می شود.[۱۶]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *