مقالات و پایان نامه ها

دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس-پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس

دانلود پایان نامه

دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس

فرضیه بازار کارا در دهه های هفتاد و هشتاد به بیشترین تسلط و حاکمیت در محافل علمی مالی در دنیا دست یافت. ولی اعتماد و اطمینان به این فرضیه به تدریج و با کشف بی نظمی های رفتاری بازار سهام و الگوهای ناسازگار با تئوری های مدرن مالی و نیز مشاهده حوادثی چون حباب بازارهای مالی در آمریکا در 1987 و نیز در سایر بازارهای مالی و سایر وقایع بازار سرمایه متزلزل گردید. دنیای مالی از آن روزهایی که تصور می شد. قویاً تایید و تثبیت شده است فاصله زیادی گرفته است. مدیریت مالی رفتاری یعنی بررسی مسایل مالی از یک نگاه علمی اجتماعی وسیع تر، شامل توجه به روانشناسی و جامعه شناسی و نیز حذف چارچوب های عقلی و منطقی صرف، در حال حاضر یکی از موضوعات مورد توجه بسیاری از تحقیقات مالی می باشد و روز به روز جایگاه محکم تری را برای قد بر افراشتن در مقابل فرضیه بازار کارا به دست
می آورد.امروز این موضوع قوت گرفته است که قیمتها بیشتر توسط نگرشها و فاکتورهای روانی تعیین
می شوند تا متغیرهای بنیادی، و بنابراین مطالعه روانشناسی و هیجانات بازار اهمیت بیشتری یافته است.

به این ترتیب از سالهای دهه 1990 تمرکز بسیاری از مباحث مالی از تحلیل های آماری و اقتصاد سنجی بر روی قیمت ها و سودها به سوی روانشناسی انسانی تغییر کرده است و مدیریت مالی رفتاری با معرفی
بی نظمی های رفتاری بیشتر بر عمق و غنای خود افزوده است. مدیریت مالی رفتاری با یک نگاه بازتر و با استفاده از مفروضات واقعی تر نسبت به مدیریت مالی نوین.  به تبیین و توضیح رفتار بازارهای مالی
می پردازد (شیلر 2002، 23).

مطالعات اخیر در دو دهه گذشته بی نظمی هایی را اثبات کرد ه اند که باعث می شود که رابطه مقطعی بازده مورد انتظار به طور کافی توسط بتا یا ریسک سیستماتیک توضیح داده نشود. نتایج نشان دهد که متغیرهایی چون اندازه شرکت (بنز،) 1981، نسبت قیمت به سود( باسو 1988، 91)، توالی مومنتوم جاگادیش وتیمتن (1993)، اهرم (باهاندری 1988) و نوسانات غیر عادی اخیر (مالکیل و اگزو1996 و2000) طورکافی متوسط بازدهی سهام راتوضیح دهند.

در مقابل فاما استدلال می کند که بی نظمی های بازار سرمایه تصادفی هستند و عکس العمل بیش از اندازه تقریبا به اندازه عکس العمل کمتر از اندازه رایج می باشد. او ادعا می کند که ادامه بعد از واقعه بازده قبلی تقریبا به اندازه برگشت بعد از واقعه می باشد و به عبارتی تداوم بازده اضافی تقریبا در حدود برگشت بعدی بازده اضافی می باشد. مهم تر از همه اینکه بی نظمی های بازار سرمایه شکننده هستند و با تغییرات و بهبودهایی که در روشهای اندازه گیری و متدولوژی آزمون ها ایجاد می شود گرایش به حذف شدن دارند(فدایی 1385، 18).

 

دانلود پایان نامه