مقالات و پایان نامه ها

. خصوصیات و ویژگی‌های سازمان چابک

دانلود پایان نامه

. خصوصیات و ویژگی‌های سازمان چابک

 

هدف ” سازمان چابك ” عبارتست از غني‌سازي يا ارضاي مشتريان و كاركنان که اساساً برای اینکار، مجموعه‌ای از قابليت‌ها را براي انجام واكنش‌هاي مناسب نسبت به تغييراتي كه در محيط كسب و كارش روي مي‌دهند، در اختيار دارد. اگر چه شرايط كاري كه در ان، اكثر شركت‌ها خودشان را مي‌يابند بر اساس تقاضاي ناپايدار و غيرقابل پيش‌بيني و بالطبع افزايش فوريت پیروي از چابكي ذكر مي‌شوند. از اين‌رو، چابكي ممكن است به صورت توانايي يك سازمان براي واكنش سريع به تغییرات بازار و نيازها مشتريان عنوان شود (Sharp et al., 1999).

مهمترين عامل محرك در چابكي، تغيير مي‌باشد. حتي اگر تغيير چيز جديدي نباشد، تحولات امروز با سرعتي بيش از گذشته روي مي‌دهند. آشفتگي و عدم اطمينان در محيط كسب و كار به یکی از عوامل اصلي ناكامي در صنعت توليد تبدیل شده است. تعداد تغييرات و نوع آنها، و نیز مشخصات يا ويژگي‌های آنها را نمي‌توان به سادگي تغيير داد و احتمالاً اينها بي‌كران و نامحدود هستند. مؤسسات متفاوت با ويژگيهاي متفاوت تغييرات مختلفی را تجربه مي‌نمايند كه مختص و شايد منحصر به خودشان هستند. اصولاً سازمآنهاي چابك فراتر از انطباق با تغييرات مي انديشند و متمايل به استفاده از فرصتهاي بالقوه در يك محيط متلاطم و كسب يك موقعيت ثابت در ازای نوآوريها و شايستگي‌هاي خود مي باشند. سازمآنهاي چابك درباره ارضاي نيازهاي مشتريان نيز به گونه‌اي ديگر مي انديشند. اين سازمآنها تنها محصولات خود را به فروش نمي رسانند، بلكه راه حلهاي برآوردن نيازهاي واقعي مشتريان را بفروش مي رسانند. اين سازمآنها معتقدند كه محصولاتشان كامل نيست و به منظور غني سازي ارزشهاي دريافتي مشتريان از محصول و یا ايجاد ارزش افزوده براي انان، سعي در غني سازي محصول خود دارند. اين امر سبب غير قابل دسترس شدن موقعيت سازمآنهاي چابك براي رقبا مي گردد. علاوه بر اين، سازمآنهاي چابك بر طراحي و يا توسعه محصولاتي متمركز مي شوند كه به‌طور ويژه، به نيازهاي منحصر به فرد مشتريان پاسخ دهد. نياز به طراحي موثر و سريع بدين معناست كه رويكرد سنتي در داشتن محصولات جديد عملاً با شكست مواجه شده است (Crocitto & Youssef, 2003). Raschke , 2010)  )

دستیابی به چابكي، با فرض دستيابي به اطلاعات بازارهاي سودآور آغاز مي‌شود و در اين بين، محصولات متناسب با نيازهاي مشتريان تهیه و طراحی مي‌شوند. قابليت سوددهي اين محصولات مبتني بر استراتژيهاي بازاريابي و قيمت‌گذاري است كه خود مبتني بر ارزش دريافت شده از سوي مشتريان مي باشند. بنابراين رقباي چابك موفق نه تنها بايد بازارها، خطوط توليد، شايستگي‌ها و مشتريان فعلي خود را خيلي خوب بشناسند، بلكه بايد مشتريان و بازارهاي بالقوه آينده را هم بشناسند. اين شناخت منجر به برنامه‌ريزي استراتژيك براي بدست آوردن شايستگي‌هاي جديد، توسعه خطوط محصول جديد، و تسخیر بازارهاي جديد مي‌شود (جعفرنژاد و شهائی، 1386).

كافمن و هاردر (1998) شاخصهاي برجسته سازمان چابك را فرهنگ ياددهنده، سرعت نوآوري، ارتباطات در زمان واقعي، سيستم‌هاي انطباق­پذير، و مشاركت كاركنان مي دانند. همانطور كه عنوان شد، چابكي يك قابليت جامع دربرگیرنده ساختارهاي سازماني، سيستم­هاي اطلاعاتي، و فرايندهاي پشتيباني واحد کسب و کار است (Coffman & Harder,1998). همچنانکه يوسف (1992) بيان نمود چابكي تنها بوسيلة يكپارچگی سلسله مراتب نيازهاي مشتريان در داخل يك چارچوب از محيط داخلي و خارجي سازمان حاصل مي‌شود. اين امر بواسطه داشتن يك ديدگاه كل‌گرا نسبت به تكنولوژي‌هاي پیشرفته تولیدی سازمان همراه با توانمندی‌هاي داخلي كه آنها را پردازش مي كنند و نیز از طريق كاربرد فناوری سيستم‌هاي اطلاعاتي، حاصل مي شود (Yussef, 1992).

چابكي به توانايي توليد و فروش موفقيت آميز يك دامنة گستردهاي از محصولات با هزينه پايين، كيفيت بالا، زمآنهاي تاخير كوتاه و تنوع اندازه دسته‌ها اشاره مي‌كند كه براي مشتريان متعدد و مشخصی از طريق توليد مبتنی بر خواسته انبوه مشتری ايجاد ارزش مي كند. در واقع، چابکی يك توانايي اساسي است که ايجاب مي كند سازمان بتواند تغييرات موجود در محيط تجاري را احساس، دريافت، ملاحظه، تجزيه و تحليل و پيش بيني كند و بنا به این تعریف، توليدكننده چابك، دارای سازماني است كه ديدگاه وسيعي در مورد نظم نوين دنیای کسب و کار داشته و با تواناييها و توانمنديهای معدود خود به مقابله با آشفتگي­ها مي­پردازد و جنبه‌هاي مزيتي جريانات تغيير را تسخير مي‌كند. مزاياي حاصل از بهبود و افزايش سطح چابكي سازماني را مي‌توان در موارد زير خلاصه نمود (فتحيان و همكاران، 1385):

 1. پيشبرد سریع‌تر سازمان به سمت اهداف از پيش تعيين شده
 2. خدمت رسانی بهتر، کاهش قیمتها، و ثبات سازمان
 3. کسب ارزش در قبال سرمایه‌گذاری در زمينه فناوري اطلاعات
 4. کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمينه فناوري اطلاعات
 5. برقراری هماهنگی لازم بین سرویس دهندگان فناوري اطلاعات
 6. توانایی سازمان در تغییر فرایندها و بهبود عملیات کاری
 7. واكنش‌پذيري سریعتر سازمان به نیازهای مشتری
 8. افزایش رضایت خاطر کارکنان
 9. پاسخگویي مناسب به تغییرات
 10. توسعه چشمگير مهارتهاي كاركنان
 11. افزايش ارزشهای کاری و عملياتي
 12. توجه و تأكيد بر كنترل سازمان
 13. پیشرفت ساختار فرایندهای سازمانی
 14. افزایش کارایی سازمان به دلیل كنترل و کاهش هزینه‌ها
 15. کسب برتری‌های تکنولوژیکی در عرصه رقابتي
 16. بهبود کنترل هزینه

 

دانلود پایان نامه