مقالات و پایان نامه ها

تفاوت «هدف» و « انگيزش»

دانلود پایان نامه

تفاوت «هدف» و « انگيزش»

برخي هدف‌ها را با انگيزه‌ها يكي مي‏دانند. در حالي ‏كه هدف‌ها جنبة خارجي و انگيزه‌ها جنبة دروني دارند. هدف‌ها از اين جهت كه شرایطی را به ‏وجود مي‏آورند تا انگيزه‌هاي فرد را ارضا نمايند، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثلاً دانشجويي كه هدفش اخذ مدرك بالاتر است، اين هدف را دنبال مي‏كند، زيرا با اخذ مدرك تحصيلي بالاتر، موقعيت شغلي و كاري و نيز درآمد وي بيشتر خواهد شد که اين موقعيت شغلي و درآمد بيشتر خود انگيزه‏اي است كه در درون فرد وجود دارد و موجب مي‏شود كه او در مسیر رسیدن به هدفش كه عاملي بيروني است، حرکت کند.

– انگيزش و تأكيد بر تفاوت‌هاي آدمي:

از آنجا که افراد فقط به اين دليل كه ديگران دربارة او چه عمل و عكس‏العملي را نشان مي‏دهند، برانگيخته نمي‏شود، بلکه انگيزش او صرفاً در جهت انجام خواسته‌های خود و آن هم به‏ صورتي‏ كه خود او احساس مي‏كند، مي‏باشد و اين خواسته‌ها و احساس‏ها متفاوت است، بنابراین اشخاص مختلف در مقابل اعمال نفوذهاي يكسان، واكنش‏هاي مختلفي نشان مي‏دهند.

تشويق و ترغيب‏هايي كه در مورد افراد صورت مي‏گيرد، در همة اشخاص اثر يكسان ندارد، بلكه اثر آنها متناسب با آمادگي انگيزه‏اي اشخاص براي قبول آن تشويق‏ها خواهد بود، نظريه‌هاي مختلفي در بحث رفتار فردي و رفتار سازماني به ‏‏دليل همين تنوع در مكانيزم‏ها و محرك‏هاي انگيزشي، توسط دانشمندان مختلف ارائه شده كه هر يك از این نظریه‌ها بیان مي‏كند كه چگونه مي‏توان نيازهاي افراد را شناخت و آنها را برای رسیدن به نیازهایشان، وادار به تلاش کند.

يكي از مهم‌ترين وظايف سازمان‌هاي موفق و پيشرو توسعه منابع انساني به ويژه كاركنان شايسته از طريق توانمندسازي و همچنین ارتقاي سطوح انگيزش پرسنل مي‌توان دانست. با شناخت كامل متدولوژيهاي نوين مديريت، مديران در اين سازمان‌ها می‌توانند انگيزه را به عنوان نيروي پيش برنده كاركنان شايسته به سمت موفقيت سازمان در نظر بگیرند و اگر اين تئوري‌ها به درستي توسط مديران به كار گرفته شود، با در نظر گرفتن شرایط ذیل مي‌تواند به عنوان نيروي انگيزشي عمل بكند:

1- كاركنان داراي دانش و مهارت‌هاي فكري در كار باشند.

2- آرزومند يادگيري و رشد و پرورده شدن باشند.

3- از پيرامون كاري خود خرسند باشند.

در اين صورت مي‌توان اميدوار بود و سطح انگيزشي کارکنان را بالا برد. ولی در صورت عدم آشنایی مدیران با تئوری‌های انگیزش و عدم به کارگیری آنها در سازمان يا اگر آنها را به طور يكسان به كار ببرند در اين صورت كاركنان شايسته تدریجاً نسبت به سازمان بي‌تفاوت و از رده خارج مي‌شوند و با نارضایتی كار خود را دنبال مي‌كنند.

به طور كلي می‌توان گفت كه يكي از مهارتهايي كه مديران جهت ايجاد محيطي مناسب براي تحقق اهداف سازمان نياز دارند، توانايي‌هاي انگيزشي است. مطالعه انگيزش و رفتار، تلاش و كنكاش جهت پاسخ به سؤالات پيچيده درباره نحوه برخورد و اداره كاركنان باید از برنامه‌های مدير ‌باشد. به نظر مي‌رسد، زماني که مباني و ماهيت رفتار و سلوك افراد توسط مدير شناخته شود، باروري انسان و بهره‌دهي او ميسر است.

این نظریه‌ها با وجود همه تفاوت‌ها از وجوه اشتراکی نیز برخوردارند. به عنوان مثال مازلو و آلدرفر هر دو به وجود سلسله مراتب در نیاز اعتقاد داشتند، در حالی که هرزبرگ نیازها را در دو مجموعه جدا از هم ارائه می‌دهد.

این تئوری‌ها و نظریه‌ها دارای نقاط ضعفی هم هستند، به عنوان مثال آنها عوامل ایجاد کننده انگیزه را معرفی می‌کنند، ولی به فرآیند واقعی انگیزش اشاره اندکی کرده‌اند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یکی از مهم‌ترین عوامل در بهره‌وری نیروی انسانی و یکی از شرایط مهم و اساسی برای رسیدن به هدف در هر کاری برانگیختن و ایجاد انگیزه کارکنان و توجه به نیازها و تفاوت‌های فردی هر یک از کارکنان است.

عوامل متعددی در کاهش انگیزه کاری در سازمان‌ها وجود دارند و به همین دلیل مدیریت باید به دنبال راه‌ها و تکنیک‌هایی باشد که بتواند انگیزه‌های کارکنان خود را افزایش دهداز جمله این راه‌ها پرداخت‌های تشویق – قدردانی کتبی و یا گردش شغلی است.

آگاهی از چگونگی تفاوت افراد همچنین می‌تواند به مدیر کمک کند تا کارکنان خود را بهتر بشناسند و در نتیجه اقداماتی انجام دهد که هدف از آن فراهم آوردن واجبات و ارضای نیاز کارکنان باشد. با در نظر گرفتن این که برخی از کارکنان برای مشاغل فروش، تعدادی برای مشاغل ستادی و گروهی برای مشاغل تحقیقاتی مناسبترند، آگاهی از این تفاوت‌ها در تصمیم‌گیری مربوط به سازماندهی یعنی اینکه چه کسی را به چه شغلی باید گمارد، می‌تواند مفید باشد.

بنابراین آگاهی از نیازهای افراد سازمانی توسط مدیران، می‌تواند آنها را در دادن یا ندادن پاداش یاری ‌کند. کارکنان در مقابل پاداش‌های مختلف، عکس‌العمل‌های متفاوت دارند و آگاهی در زمینه تفاوت در نیازها می‌تواند به مدیر کمک کند تا سیستم‌های منطبق با نیازهای کارکنان را طرح ریزی کند.

دانلود پایان نامه