«تقلید»، «بازی رمزی»، «تصویر ذهنی» به خاطر شناخت فرق های کمی و کیفی تغییر شناختی کودکان نابینا لازمه که عمل های رمزی یا نشونه ای رو در این کودکان مورد برسی بذاریم. عمل های نشونه ای در مرحله اول دوره دوم یعنی دوره عملیات عینی اثبات می شن.

۶- تاثیر نابینایی روی تقلید در «غیاب الگو»

بینایی در تقلید در غیاب الگو نقش مهمی رو دوش داره. تقلید در غیاب الگو وقتی رخ می دهد که الگوی فرد غائبه. کودک تصویرهای ذهنی مربوط رو فرا می خواند و از حرکات و اشارات رفتارای موضعی و رفتارای حرکتی تقلید می کنه، اما قبل از این که کودک بتونه تقلید کنه باید مشاهده کرده باشه یا درباره اون شنیده باشه. در واقع افراد چیزی که رو که تجربه کرده ان تقلید می کنن.

تاثیر نابینایی بر بازی رمزی

پیاژه عقیده داره که بازی واسه احساسات کودک و تعادل هوش اون لازمه. در کودکان نابینا درون داده های بینایی کم شده و یا اصلا وجود نداره. این کودکان شانس مشاهده بز رگسالان رو ندارن، اونا کمتر با بقیه مواجه می شن، در نتیجه شدیدا، تجارب زندگیشون که پایه های بازی رو تشکیل میدن محدوده.

بازی رمزی، لازمه تجسم یه شی و یه موقعیت از راه بینایی ویا شنواییه در نتیجه این بازی هم تقلیده و هم تخیلی. به خاطر همین کودکان پیش دبستانی نابینا از دید شناختی واسه خیلی از فعالیت های بازی آمادگی ندارن چون نابینایی موجب می شه که فرد در تجسم شی، موقعیت یا صوت در غیابش و در تقلید الگو ها دچار مشکل باشه چون در این مورد از تجارب چشمی لازم برخودار نیس.

شنوایی

تاثیر نابینایی بر تصاویر ذهنی

در سطح پیش عملیا تی تصاویر ذهنی بر گرداننده، به تقلید ادراکی محدوده. منظور از این تصاویر ذهنی، باز بوجود آوردن اون چیزیه که قبلا درک شده. این تصاویرذهنی شامل شکل بندی ایستا، متحرک (تغییر در مکان) و تبدیلی (تغییر در شکل) است. این سه نوع واقعیت بطورپیوسته در تجارب ادراکی آزمودنی رخ می دهد.

جایگاه این تصاویرذهنی به گو نه ایه که باید قبول کرد که اثرات داغون کننده نابینایی بر تغییر شناختی کودک نابینا مربوط به محرومیت تجربه ایه و تاثیری که این محرومیت روی تصاویر ذهنی می گذارد واسه تغییر شناختی کودک بسیار زیان آوره (پیاژه و اینهلدر، ۱۹۶۹، به نقل از سالووی، ۱۹۸۷). از این رو واسه جبران تاخیر تغییر شناختی در کودکان نابینا، ایجاد تصویر ذهنی از راه تقویت عمل های شنوایی لازمه.

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه

در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا

با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین