مقالات و پایان نامه ها

بهبود هوش هیجانی ؛پایان نامه در مورد هوش

دانلود پایان نامه

 

چطور می توان هوش هیجانی را بهبود بخشید؟

1- مسئولیت عواطف و کامیابیها را بپذیرید.

2- به جای بر چسب زدن رفتار و انگیزه های دیگران ، احساسات خودتان را بازنگری کنید.

3-مهارتهای موثر سازش جویانه را برای حالت خاص روانی توسعه دهید.یاد بگیرید آرامش خود را زمان هیجان زدگی حفظ کنید و هنگام احساس خمودگی و ضعف پر تلاش و پر تحرک باشید.

4-بدنبال کسب پیروزی باشید و از شرایط منفی درس زندگی بیاموزید.

5- با خود صادق باشید.احساسات منفی تان را بپذیرید و دنبال یافتن منشا آن باشید.

6- به احساسات دیگران احترام بگذارید و به آنان نشان دهید برایشان احترام قائل هستید .

7- از افرادی که احساسات شما احترام نمی گذارند یا قبولتان ندارند دوری کنید.

8- دو برابر آنچه حرف می زنید گوش دهید.

9-به ارتباطات غیر کلامی اهمیت دهید.وقتی با دیگران ارتباط برقرار می کنید به چهره آنها نگاه کنید،  به لحن صدایشان توجه کنید و علایم تن گفتاری را به ذهن بسپارید و آنها را مدنظر قرار دهید.

10-بدانید بهبود هوش هیجانی به زمان نیاز دارد.صبر و حوصله داشته باشید و عجله نکنید(آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 258-257).

خبرهای خوبی در زمینه ارتقای هوش هیجانی وجود دارد و آن توانایی آموختن هوش هیجانی است.هوش هیجانی با افزایش سن ، رشد می کند .

دکتر گلمن می گوید:

((بهترین سن برای فراگیری مهارتهای هوش هیجانی سنین بین 40 تا 50 سالگی است)).

این بدین معناست که مهارتهای هوش هیجانی آموختنی است.متاسفانه اغلب برنامه های آموزش مدون در شرکتها و سازمانها در جهت رشد مهارتهای هوش هیجانی کمکی به کارکنان نمی کند.

2-1-39-مفاهیم مشخص در آموزش هوش هیجانی

در خصوص اینکه چگونه هوش هیجانی در سازمان آموخته می شود باید گفت ، هیجانات بخشی از یادگیری را شکل می دهند و صرفاً محصول نهایی فرآیند یادگیری نیستند.

فینمن (1997) ذکر می کند که یادگیری ماحصل مدیریت هیجانی است در حالی که رویکرد سنتی و صرفاً شناختی مدیریت از حضور و نقش هیجانات غفلت ورزیده است .

غیبت و عدم حضور این عامل ممکن است ، علت فقدان کفایت فرآیند یادگیری مدیران باشد.سایر محققان نیز نقش هوش هیجانی را در خصوص عملکرد مدیران بررسی و به مدیران اطلاع می دهند که به اجزای هیجانی عملکرد خود توجه کنند(کاووسی ، 1384)

تاکنون آموزش مهارتهای هیجانی و اجتماعی بسیار کمتر از مهارتهای شناختی و فنی مورد توجه طراحان و برنامه ریزان آموزش مدیریت قرار گرفته است این مهارتها اصطلاحاً مهارتهای لطیف خوانده می شوند و شامل :

حفظ انگیزه در موقعیتهای ناگوار ، قبول مسئولیت در محیطهای کاری تنش زا ، حفظ اعتماد   به نفس، رفع تعارضات ، تضادها ، پرخاشگری و غیره می باشند.

مهارتهای مذکور در موفقیت شغلی و ایفای مسئولیتهای حساس ، بسیار مهم تلقی می شوند.

شرایور[1] الگوی چهار مرحله ای زیر را برای تقویت سواد هیجانی در رویارویی با مسایل و حل آنها مطرح کرده است :

1- موقعیت : در چه شرایطی قرار داشته و چه احساسی در ما بوجود آمده است ؟

2- انتخاب و گزینش : برای رهایی از این مشکل چند راه حل یا گزینه برای انتخاب وجود دارد؟

3- نتیجه : هر یک از این هیجانها چه نتایجی برای فرد به همراه دارد ؟

4- راه حل : کدام راه حل گزینش و نحوه اجرای آن کدام است؟

 

[1]-Shiriver

دانلود پایان نامه