مدت زمانی که سازمان ما به منظور کنترل تغییرات و روند های موقعیت بازار صرف می کند، می تواند بهتر توصیف شود:
الف)طولانی: ما به طور مداوم موقعیت بازارمان را کنترل میکنیم.
ب)کم:ما واقعا زمانی را برای کنترل موقعیت بازار صرف نمیکنیم. پ)متوسط:ما یک مقدار منطقی از زمان برای کنترل موقعیت بازار صرف میکنیم. د)گاهگاهی:ما بعضی مواقع وقت زیادی و مواقع دیگر وقت کمی را برای کنترل موقعیت بازارمان صرف میکنیم.

۲۰

در مقایسه با رقبایمان, افزایش یا کاهش تقاضایی که ما تجربه کردیم به احتمال زیاد به خاطر:
الف)شیوهای عملی و کاری ما برای توسعه کامل آن بازارهایی که فعلا در آنها کار میکنیم تمرکز دارد.
ب)شیوهای عملی ما پاسخ به نیازهای فوری موقعیت بازار است.
پ)فعالیت ما بصورت تهاجمی به منظور ورود به بازارهای جدید با انواع جدید محصولات و خدمات پیشنهاد شده است.
د)فعالیت ما با اعتماد به نفس بالا و قوی در جهت نفوذ و ریشهدار کردن فعالیتمان در بازارهایی که فعلا در آن کار میکنیم که این امر با پیشنهاد محصولات و خدمات جدید، بعد از بررسی خیلی دقیق آنها صورت میگیرد.

۲۱

یکی از با اهمیت ترین اهداف این سازمان در مقایسه با رقبایمان:
الف) تعهد به حفظ هزینههای تحت کنترل و کسب توانایی برای کاهش آنها و به این منظور همه تلاشمان را برای تحقق این هدف متمرکز میکنیم.
ب) تعهد به تجزیه و تحلیل هزینهها و درآمدها بهطوریکه بتوانیم هزینه ها را تحت کنترل خود درآوریم محصولات و خدمات جدیدی را ایجاد کنیم و یا به بازار های جدید وارد شویم. پ)اطمینان از اینکه کارکنان,منابع و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه محصولات و خدمات جدید در بازار های جدید قابل دسترس میباشد.
د)اطمینان از اینکه ما در مقابل تهدیدات حیاتی و اصلی رقبا به وسیله انجام هر فعالیت که ضروری و لازم باشد حفظ می شویم.

۲۲

در مقایسه با رقیبمان, شایستگیها و مهارتهای کارکنان مدیریتی ما به صورت:
الف)تجزیه و تحلیلی: چنین مهارتی شناسایی روندهای موجود و جدید در بازار را امکانپذیر میکند که در نتیجه ما را قادر میسازد محصول و خدمات جدیدی را به بازار ارائه دهیم و یا بازارهای جدیدی را به دست آوریم.
ب)تخصصی : مهارتهای آنها به بخش های خاصی مرتبط شده است .
ﭖ) کارآفرینی و منعطف: مهارت های آنها متنوع و انعطافپذیر هستند و قادرند که تغییر ایجاد کنند.
د) سیال : مهارتهای آنها با دوره های کوتاه بازار مرتبط میباشد.

۲۳

درمقایسه با رقبایمان ما:
الف ) قادرهستیم روند های نوظهور بازار را تشخیص دهیم وتجزیه وتحلیل کنیم وفقط آنهایی را که ثابت شده است به صورت بالقوه با کسب وکار ما در ارتباط هستند را عملی کنیم.
ب) قادر هستیم تعداد محدودی از مواردی را که خیلی خارق العاده و خوب هستند و موقعیت مارا خیلی تحت تاثیر قرار میدهند را انجام دهیم.
پ) قادر هستیم به روندهایی که رشد میکنند حتی اگر به صورت بالقوه تعدیل شوند و از رشد باز بمانند، پاسخ وعکس العمل به موقع نشان دهیم.
د) قادر هستیم به صورت ثابت ودائمی محصولات وخدمات جدید و بازارهای جدید را توسعه دهیم.

۲۴

در مقایسه با آنچه که رقبای ما انجام میدهند, ستاد مدیریتی ما گرایش دارد به تمرکز روی :
الف ) اینکه از طریق اندازه گیری وکنترل کیفیت و هزینهها، موقعیت مالی ایمن ومطمئن را ایجاد کنند.
ب) فرصتهای موقعیت بازار را تجزیه وتحلیل کنند و آن فرصتهایی را که به طور بالقوه اثبات شده موقعیت مالی ایمن ومطمئن را ایجاد و حفظ میکنند را انتخاب نمایند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
Tags: