نمایش موقعیت خرید

 

 

تجاری و مصرفی

 

 

تزئینات داخلی فروشگاه به گونهای باشد که محیط را برای مصرفکنندگان جذاب نماید.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

پاداش اضافی

 

 

تجاری

 

 

به فروشنده برای فروش محصولات یک تولیدکننده خاص جایزه داده میشود.

 

 

 

تبلیغات حرفهای

 

 

تجاری

 

 

یک شرکت برای ایجاد آگاهی در مصرفکنندگان و تقویت تصور شرکت در آنها اقلامی که نام شرکت بر روی آنها نوشته است را میفروشد.

 

 

 

برنامههای ترفیعی مشترک

 

 

تجاری

 

 

برخی شرکتها با هم متحد میشوند و کالاهایشان را مشترکاً تبلیغ میکنند.

 

 

 

کوپنهای تخفیف

 

 

مصرفکنندگان

 

 

مجوزهایی هستند جهت خرید برخی کالاهای منتخب به صورت رایگان که غالباً تاریخ انقضا دارند و برای تشویق مصرفکنندگان به خرید مورد استفاده قرار میگیرند.

 

 

 

تخفیفات نقدی

 

 

مصرفکنندگان

 

 

مشتری با فرستادن برگ ویژه تخفیف نقدی بخشی از پول خود را از تولیدکننده دریافت میدارد.

 

 

 

نمونهها و اشانتیونها

 

 

تجاری و مصرفی

 

 

به خردهفروشان کالاهای نمونه ارائه میشود جهت کمک به عرضه محصولات و به مصرفکنندگان نیز اشانتیونی از کالا داده میشود.

 

 

 

مسابقهها و بلیطهای بختآزمایی

 

 

تجاری و مصرفی

 

 

در یک مسابقه فروش به عمدهفروشان و خردهفروشان که عملکرد بهتری دارند و جایزه داده میشود. مصرفکنندگان نیز در بازیها و مسابقاتی شرکت میکنند به شکلی که از نام شرکت و کالاهایش آگاه شوند.

 

 

 

مناسبات

 

 

مصرفکنندگان

 

 

یک شرکت ممکن است برنامههای ویژهای را از جهت حمایت از مستمندان ترتیب دهد تا بدین وسیله تصور خوبی از خود در مصرفکنندگان ایجاد نماید.

 

 

 

هدیه همراه خرید

 

 

مصرفکنندگان

 

 

یک مصرفکننده ممکن است که یک هدیهای برای کالایی که میخرد دریافت کند.

 

 

فروشندگی شخصی: یکی از اجزای مهم آمیخته پیشبرد، فروش شخصی است. طبق تعریف فروش شخصی عبارت است از فرآیندی که به وسیله آن فروشنده، خواستههای خریدار را مشخص نموده و یا در آنها ایجاد نیاز میکند و سعی میکند این نیازها را ارضا نماید و این امر برای هر دو طرف یعنی خریدار و فروشنده منافع دائمی را به همراه دارد. در واقع فروش شخصی، گفتگویی بین خریدار و فروشنده میباشد. به منظور فروش کالا به مشتریان احتمالی همراه با توضیحات شفاهی، هدف این ارتباط که میتواند به صورت رودررو یا تلفنی باشد، ارائه اطلاعات به خریدار به منظور متقاعد کردن او در ورود ایده یا نقطه فروشنده میباشد. فروشندگی شخصی در بعضی از مراحل خاص فرآیند خرید و مخصوصاً برای ایجاد رجحان انتخاب در خریداران و متقاعد ساختن و وادار کردن ایشان به اقدام، مؤثرترین ابزار پیشبرد است. فروشندگی شخصی در مقایسه با تبلیغات غیرشخصی دارای مزایای منحصر به فرد چندی است. همانطور که اشاره شد فروشندگی شخصی مستلزم ارتباط متقابل دو یا چند نفر است. بنابراین هر فرد با توجه به نیازها و خصوصیات طرف دیگر میتواند سریعاً خود را با شرایط او منطبق و سازگار نماید. در فروشندگی شخصی امکان ایجاد هرگونه ارتباطی فراهم است از یک فروش ساده گرفته تا یک دوستی عمیق شخصی، یک فروشنده لایق و زرنگ برای ایجاد یک پیوند بلندمدت منافع و علایق مشتری را در خاطر خود محفوظ نگه میدارد. در اغلب موارد این شیوه ترفیع برای شرکت به شدت هزینهبر است. طبیعی است که استخدام فروشنده تعهدات بلندمدتتری ایجاد میکند تا تبلیغات غیراستفاده یا عدم استفاده از تبلیغات غیرشخصی آسان است، اما تعداد فروشندگان را به همین آسانی نمیتوان تغییر داد. زیرا فروشندگان باید به صورت حرفهای، آموزش داده شوند و این امر، زمان زیادی میطلبد. لذا همانگونه که اشاره شد فروشندگی شخصی یکی از گرانترین ابزارهای پیشبردی یک شرکت محسوب میشود. اما علیرغم این نقاط ضعف باید خاطر نشان ساخت که در این روش ترفیع منعطفترین وسیله برای انتقال پیام پیشبرد است. زیرا در این روش تمامی سؤالات مشتری پاسخ داده میشود و تمامی سوء برداشتهای او از بین میرود.
روابط عمومی: (هارپر و رالف، ۱۳۴۹، ۵۱۳) روابط عمومی یکی دیگر از روشها یا ابزارهای اصلی ترویج است. روابط عمومی ایجاد رابطهای مناسب با انواع مختلف مشتری از طریق پیامهای مطلوب، ایجاد تصویر خوبی از شرکت در ذهن آنها، خلق داستانها، رویدادها و تفکرات مثبت و حذف داستانها، رویدادها و شایعههای نامطلوب است. واحد روابط عمومی شرکت تمامی یا برخی از وظایف زیر را انجام میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *