محتوای تدریس خصوصی فیزیک تحقیقات قابل توجهی وجود دارد که دانش آموز بیشتری را نشان می دهد دستاوردهای یادگیری با معلمان آمادگی بهتر همراه است. یک معلم فیزیک عضو یک جامعه یادگیرنده است که درک گسترده و فعالی از محتوای اصلی تدریس خصوصی فیزیک را توسعه داده است مناطق فیزیک و علوم وابسته به ترتیب خاصی در اینجا ارائه نشده است:  سینماتیک و پویایی  انگیزه و حرکت کار ، انرژی و قدرت اصول و قوانین نیوتنی از جمله کاربردهای مهندسی حفظ جرم ، حرکت ، انرژی و بار  خصوصیات فیزیکی ماده ترمودینامیک و حرکت جنبشی – مولکولی مدل های اتمی ، رادیواکتیویته ، راکتورهای هسته ای ، شکافت و همجوشی تئوری موج ، صدا ، نور ، طیف الکترو مغناطیسی و اپتیک برق و مغناطیس درک معلم در سطح مطابق با مناسب خواهد بود استانداردهای ملی و ایالتی ، و شامل آشنایی با وحدت بخش است اصول علمی مانند قوانین حفاظت ، تقارن و کوانتوم رفتار – اخلاق. این پیش فرض این است که معلم درک عمومی داشته باشد از زمینه های کاملاً متحد علوم زمین و فضا ، شیمی و ریاضیات ، و از یافته های عمده بیولوژیکی و علوم محیطی.

در حالت ایده آل تدریس خصوصی فیزیک، معلم دانش اولیه را از طریق مطالب فرا گرفته است روش های تحقیق در نتیجه دستیابی به رویه های نزدیک به هم دانش معلم باید فرصتی برای تجربه این تجربه داشته  باشد فرایند های تحقیق علمی مشاهده ، پرسیدن سوال ، تعریف الف مسئله؛ فرضیه پردازی از یک پایگاه شواهد ؛ پیشگویی؛ پدید آوردن یک آزمایش؛ شناسایی و کنترل متغیرها. جمع آوری ، به صورت گرافیکی نمایش و تفسیر داده های تجربی ؛ انجام تجزیه و تحلیل خطا ؛ نتیجه گیری و نتیجه گیری از داده ها و انتقال نتایج. دانش بدست آمده به معلم کمک می کند تا علم را به عنوان راهی بهتر درک کند از دانستن معلمان ، با این نوع پیش زمینه ، می توانند به طور مثرتری استفاده کنند کلاسهای مبتنی بر تحقیق برای راهنمایی دانش آموزان در درک قدرت و قدرت محدودیت های علم. در حالت ایده آل ، معلمان فیزیک این مطالب را از طریق تحصیل در یک دوره آموزشی می آموزند.

معلمانی که برای تدریس خصوصی فیزیک بدون محتوای کافی تعیین شده اند آماده سازی باید پشتیبانی از توسعه محتوای مورد نیاز ارائه شود دانش این شامل استفاده از یک یا چند روش آموزش فیزیک است دوره ها از طریق یک برنامه آماده سازی معلم با کیفیت بالا که تدریس می کند و بهترین شیوه های آموزش علوم را ترویج می کند. در چنین برنامه هایی ، معلم نامزدها فرصت مشاهده چگونگی استفاده از چنین روش هایی را خواهند داشت در کلاس های فیزیک ، و همچنین برنامه ریزی و آموزش دروس متوسطه کلاس های فیزیک بررسی دقیق انتظارات از همه دانشجویان شرکت کننده در یادگیری علم همان مجموعه انتظارات را نشان می دهد ، عمق آنها متفاوت است انتظارات در سطوح مختلف یادگیری. بنابراین منطقی است که انتظار داشته باشیم که معلمان باید از دانش ، مهارت و توانایی های لازم برخوردار باشند جامعه انتظار دارد دانش آموزانشان یاد بگیرند.