تحقیق – 
بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۶

تحقیق – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۶

۱- مرور و بررسی کردن مداوم برنامه های تاکتیکی و استراتژیکی سازمان با دید واقع بینانه و انتقادی.
۲- روشن کردن نتایج اصلی و استانداردها در هر مورد با فرد فرد ،مدیران و جلب همکاری و تعهد هر مدیر در ایفای یک نقش موثر در جهت رسیدن به هدف های نهایی سازمان.
۳- تحصیل توافق با هر مدیر در مورد تنظیم یک برنامه برای بهبود بخشیدن به کار، که به موجب آن بتوان سهم ونقش مدیر مربوطه را در راه رسیدن به هدف های سازمان ارزیابی و مشخص نمود.
۴- ایجاد شرایطی که طی آن تحصیل نتایج اصلی و برنامه بهبود کار را عملی سازد.
در اجرای این مقصود به عنوان اولین گام باید:
شالوده ای برای سازمان به وجود آورد که به موجب آن هر مدیر از حداکثر آزادی عمل و انعطاف در کار برخوردار باشد.
ایجاد و برقراری یک سیستم کنترل منظم در یک حالت و فاصله زمانی معین که باعث میشود مدیران بتوانند کار خود را بهتر کنترل کرده و تصمیمات قاطع و سریعتری اتخاذ نمایند.
مرور و بررسی نتایج کار و بازده هر مدیر به طور منظم، تا بتوان پیشرفت کارها را در جهت تحصیل هدف سازمان بررسی و ارزیابی نموده و لیاقت و کاردانی اشخاص را بنحو بارزی تشخیص و افرادی را که شایستگی پیشرفت کردن دارند تمیز داد.
ایجاد برنامه آموزشی مدیریت تا هر مدیر در رفع نواقص و نقاط ضعف خود یاری گردیده و در مستحکم تر نمودن نقاط مثبت خود اقدام نمایند تا بتواند مسئولیت “خودسازی”را با دید روشن بینی احساس نماید.
ایجاد برنامه تشویقی برای مدیران از طریق انتخاب شغل مناسب برای هر مدیر و تنظیم برنامه های ارتقاء مقام و دستمزد مناسب.
تکنیک و روش های فوق الذکر در عین مستقل بودن به یکدیگر مربوط می شوند. باید توجه داشت که بوجود آوردن مدیران شایسته که یک امر حیاتی برای هر سازمانی می باشد فقط به نحو ارزنده صورت می گیرد که با نوع کار و هدف سازمان انطباق کامل داشته باشد.”مدیریت برنامه” محیطی بوجود می آورد که هر مدیر بتواند به پیشرفت خود و کارش اهتمام ورزد و تکنیک و روش این “خودسازی” بر مبنای کسب تجارب عملی صورت می گیرد و اگر شرایط و محیط کار طوری باشد که آن مدیران به پیشرفت کار و کنترل نمودن خود ترغیب شده، اطلاعات مربوطه، به سرعت و به راحتی در دسترس آنها قرار داده شده و در جریان امور قرار گیرند، اغلب با طیب خاطر، مسئولیت بیشتری را قبول کرده و در جهت مقاصد گام های مؤثرتری بر می دارند. مدیریت برنامه ، زیر شاخه ای از مدیریت رسانه می باشد.
۲-۲-۳-۴-۳- مقوله های موضوعی و مواد برنامه ای
رسانه‌ها در جوامع اهداف متعددی را دنبال می‌کنند که مهم‌ترین و نهایی‌ترین هدف در رسانه، اثرگذاری مطلوب و نفوذ در نگرش‌ها و به دنبال آن تغییر در رفتار مخاطب است (روشندل اربطانی، ۱۳۸۵: ۱۵).
در واقع جلب مخاطب جزء اهداف ابتدایی یک رسانه به منظور جذب و نفوذ در وی است و هدف غایی رسانه تأمین نمی‌شود؛ مگر این که محتوایی که به مخاطبان عرضه می‌شود محتوای غنی و مؤثری باشد. تمرکز بر محتوای رسانه‌ای و غنی‌سازی هر چه بیشتر آن جهت اثرگذاری مطلوب و مورد انتظار مخاطب بسیار مهم است. به عبارت ساده‌تر تمامی کوشش‌ها و هزینه‌های گزاف یک رسانه به هدر خواهد رفت، اگر محتوای رسانه‌ای از قابلیت لازم به منظور نفوذ در مخاطب و ایجاد فضای مناسب تعاملی با مخاطب برخوردار نباشد. پس اثر بخشی به عنوان مهم‌ترین مولفه در تعیین توفیق رسالت یک رسانه در دستیابی به اهداف رسانه است. باید گفت حداکثر اثرگذاری زمانی ایجاد می‌شود که مخاطب رسانه‌ای اقناع و خود به مبلغ پیام‌های رسانه‌ای مبدل شود. به طوری که بی‌هیچ چشم‌داشتی پیام‌های رسانه را ترویج و تبلیغ کند (روشندل اربطانی، ۱۳۸۵: ۱۶) .
اکنون به ذکر مواردی که در انتخاب موضوع باید بر آن تعمق بیشتری شود می پردازیم.
انتخاب موضوع و مواد برنامه بر اساس ایده کار و طرح مصوب برنامه، تمام گفتارها و آیتم برنامه باید با محورهای موضوعی و آنچه در طرح اولیه پیش بینی و تصویب شده است سازگار باشد. از بکار بردن هر نوع موضوع یا موادی در برنامه که ارتباطی و تناسبی با ایده کار ندارد و نوعی انحراف از هدف تلقی می شود باید اجتناب کرد.
استفاده از مقوله های موضوعی مشخص و مرزبندی شده و اجتناب از طرح موضوع کلی،طرح موضوعات پر شاخ و برگ در برنامه فایده ای دربر نخواهد داشت. هر مقوله موضوعی در برنامه باید معطوف به جنبه ای واحد و مشخص از ایده کار باشد.
مقوله های موضوعی و مواد برنامه باید در سطح مخاطب و متناسب با مقتضیات سنی و نیازها و علائق او باشد و برای شنوندگان کشش و جاذبه داشته باشد.
به مسائل و موضوعات روز جامعه و نوآوری در انتخاب موضوع توجه شود.
توجه به مسئله بومی بودن برنامه ها : موضوعات انتخابی از سنخ مسائل بومی و منطقۀ تحت پوشش باشد و برای مخاطبان برنامه، ملموس و آشنا باشد.
در مقوله های موضوعی و مواد برنامه تنوع رعایت شود.
توجه به کفایت مواد برنامه ای و استفاده مطلوب از ظرفیت های رسانه، تهیه کننده باید برنامه را به نحوی ارائه دهد که مخاطب نقصان و خلاء در مجموعه موضوعات و آیتم های آن احساس نکند و نگوید ای کاش به فلان موضوع هم در برنامه پرداخته می شد و جای آن خالی است.
در اطلاع رسانی و اجتناب از ایجاد تراکم و فشردگی موضوعی در برنامه اعتدال رعایت شود.
به صحت اطلاع رسانی ها و سطح علمی و پژوهش برنامه ها توجه شود.
۲-۲-۳-۴-۴- برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان صدا و سیما
در عصر حاضر کمتر جامعه ای را می توان یافت که اداره امور مختلف آن بدون برنامه ریزی به طور اعم و برنامه ریزی نیروی انسانی به طور اخص امکان پذیر باشد. تحقق یافتن اهداف یک سازمان نیازمند طراحی و برنامه ریزی کامل و جامعی است که در آن کلیه نیازمندی ها و منابع تأمین آن ها حتی الامکان مورد پیش بینی قرار گیرد. بدیهی است که برنامه ریزی در هر یک از این امور بدون پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و نحوه تأمین، تربیت و توزیع صحیح آن، قرین موفقیت نخواهد بود. با برنامه ریزی نیروی انسانی، ضمن پیش بینی نیازهای آتی پرسنل، استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و انتخاب صحیح کارکنان، زیربنای آینده یک سازمان به خوبی برنامه ریزی خواهد شد. برنامه ریزی نیروی انسانی در هریک از ابعاد خود سهم موثری در پی ریزی این بنا برعهده خواهد داشت و باید استفاده صحیح از کارکنان، مورد توجه خاص قرار گیرد.با توجه به اینکه هر گونه پیشرفت اقتصادی مرهون برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی در سطح سازمان است. امروزه خطوط اصلی برنامه ریزی آموزشی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان های مختلف از جمله صدا و سیما ، تابع برنامه ریزی نیروی انسانی شده است. بدون شک مهم ترین منبع این سازمان، نیروی انسانی آن است که عوامل تشکیل دهنده این نیرو، موجودات با احساس و شعوری هستند که چنانچه انگیزش کافی داشته باشند توان، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان بکار گیرند چرخ های آن را به حرکت در خواهند آورد. بنابراین موفقیت و پیشرفت سازمان صدا و سیما به نیروی انسانی آن بستگی مستقیم دارد. برای تأمین ، نگهداری و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز آن باید برنامه ریزی نمود، اما نیروی انسانی مانند سایر منابع سازمان نیست که چون در اختیار سازمان قرار گرفت برای همیشه در آن بماند. بلکه پیکره آن را انسانهای مختاری تشکیل می دهند که ممکن است به دلایل گوناگون سازمان را ترک کنند. لذا برای برنامه ریزی نیروی انسانی بعد از تجزیه و تحلیل شغل هر نیرو، از مهم ترین وظایف مدیریت منابع انسانی سازمان صدا و سیما به حساب می آید (لاجوردی، ۱۳۸۰: ۲۰۸) .
اما قابل توجه است که، در تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی به طور کلی به زعم علمای منابع انسانی، باید بر استراتژی برنامه ریزی نیروی انسانی  به عنوان وسیله ای که بطور مستقیم در تحقق اهداف سازمان نقش دارد، تاکید و توجه خاصی مبذول نمود. زیرا به عقیده این دانشمندان از طریق برنامه ریزی نیروی انسانی در هر سازمانی از جمله صدا و سیما، مدیران قادر خواهند بود تا افراد مناسب را در زمان و محلی مناسب در خدمت داشته باشند، تا هم در جهت تحقق اهداف سازمان و هم تحقق اهداف فردی هر انسان شاغل با موفقیت روبرو شوند . با توجه به موضوع فوق در زمینه برنامه ریزی نیروی انسانی تعاریف زیادی وجود دارد. از جمله آنها عبارت است از:
اولین و ساده ترین تعریفی که از برنامه ریزی نیروی انسانی شده که متعلق به ماهوتی[۶۴] است. آنها گفته اند:”برنامه ریزی نیروی انسانی عرضه و تقاضای آتی کارکنان را به طور نظام یافته در سازمان ها پیش بینی می کند”. از منظری دیگر، برنامه ریزی نیروی انسانی به تلاشی اطلاق می گردد که آینده شرکت را از نظر تقاضای محیطی پیش بینی می کند و شرایط بکارگیری نیروی انسانی را جهت اجرا و رفع تقاضا فراهم می آورد (لاجوردی، ۱۳۸۰ :۲۰۹).
همچنین برنامه‌ریزی منابع انسانی فرآیند بازنگری نظام مند، نیازمندی های سازمان، به نیروی انسانی است؛ برای تضمین اینکه نیروی انسانی مورد نیاز سازمان با مهارت های مورد نظر در زمان لازم در اختیار قرار دارند (دیزلر ،۲۰۰۵) .
برنامه‌ریزی منابع انسانی را از دو جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد: برنامه‌ریزی سخت منابع انسانی و برنامه‌ریزی نرم منابع انسانی.
برنامه‌ریزی سخت منابع انسانی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی است و تضمین می‌کند که تعداد مناسبی از کارکنان کارآمد به هنگام نیاز، موجود است. اما جنبه نرم برنامه‌ریزی منابع انسانی پیرامون ایجاد فرهنگ سازمانی است، که میان اهداف سازمان و ارزشها، باورها و رفتارهای کارکنان هماهنگی و انسجام برقرار می کند. پس از مشخص شدن این نکته که سازمان به چه تعداد نیروی کار، در چه زمانی و با چه مهارت ها و شایستگی هایی نیاز دارد و نیز با مطالعه وضعیت عرضه نیروی کار در محیط پیرامون سازمان، و برآورد نیازهای آتی سازمان، مدیران منابع انسانی از راه جذب و حفظ نیرو و یا ایجاد انعطاف ‌پذیری در سازمان، نیروی انسانی مورد نیاز را تأمین می‌کنند (صامعی، ۱۳۸۷: ۵) .
۲-۲- ۳- ۴-۵- مدیریت روابط کارکنان سازمان صدا و سیما
کارکنان سازمان صدا و سیما به عنوان یکی از مولفه های ذینفع این رسانه ملی محسوب می شوند که از حقوق و نقش های مختلفی برخوردارند. فرصت برابر و متنوع در پیوستن به تشکل های درون و برون سازمانی، آزادی اجتماعات و مذاکرات دسته جمعی کارمندان با مدیران، تأمین فرصت های شغلی برابر و … از جمله تقاضاهای کارکنان این سازمان است. اساس الگوی مدیریت منابع انسانی در زمینه روابط کارکنان را نیز می‌توان بدین‌گونه بیان کرد که، مدیریت روابط کارکنان، عاملی برای ایجاد و توسعه تعهد در کارکنان، تاکید بر منافع متقابل، تغییر رویه‌ از چانه ‌زنی گروهی به سوی قراردادهای فردی، بهره‌گیری از تکنیک‌های افزایش مشارکت کارکنان مانند حلقه‌های کیفیت یا گروههای بهبود، تأکید پیوسته بر کیفیت، افزایش انعطاف‌پذیری در توافقنامه های کاری، تأکید بر کار گروهی و هماهنگ ساختن شرایط برای همه کارکنان. استراتژی روابط کارکنان با توجه به شرایطی که پیش ‌روی سازمان هاست، طراحی می‌شود. عواملی چون استراتژی سازمان، چارچوبهای قانونی، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و سیاست‌های کلان کشوری و بین‌المللی موضوعاتی هستند که بر استراتژی روابط کارکنان تأثیر فراوانی دارند. ایجاد روابط مناسب با اتحادیه‌ها و کارکنان یکی از استراتژی‌های بنیادی هر سازمانی از جمله صدا و سیماست. این امر باعث ایجاد اعتماد و احترام متقابل، بینشی مشترک در مورد برنامه‌های آتی، مبادله مستمر اطلاعات، اهداف و فرهنگ مشترک و مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری می‌شود (صامعی، ۱۳۸۷ ).
۲-۲-۳- ۴-۶- اهمیت مدیریت نیروی انسانی سازمان ها
عباسپور در مورد اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی می نویسد ، برخی از عوامل فرآیندهای اساسی درون سازمان را تسهیل می کند:
۱- برنامه ریزی متوالی استمرار رهبری را تسهیل و تضمین می کند که اگر مدیران بدون برنامه ریزی سازمان را ترک کنند ، اختلالی در عملیات روزمره سازمان ایجاد نمی شود یا این اختلال به حداقل می رسد.
فراهم بودن کارکنان و مجموعه مهارتهای آنان در آینده برنامه ریزی استراتژیک را تسهیل می کند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است