مفهوم مدیریت بدهی.پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

مدیریت بدهی از دیگر عوامل موثر بر گزارشات مالی مدیریت بدهی[1] است. نسبت های ساختار سرمایه ، نسبت هایی هستند که رابطه منابع مالی مورد استفاده شرکت از از لحاظ بدهی های جاری ،بدهی های بلند مدت ،حقوق صاحبان سهام و نحوه  ترکیب انها را مشخص و ارزیابی می کنند.این نسبت ها وجوهی را که…

محرک های اقتصادی-پایان نامه مسئولیت اجتماعی وگزارشگری مالی

محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به تجربیات آن دسته از شرکت‌هایی که مسئولیت اجتماعی شرکت را اتخاذ کرده‌اند، مفسّران روش‌های مختلفی که در آن رویکرد تصمیم‌گیری کسب و کار به بهبود عملکرد مالی منجر می‌شود، شناسایی کرده‌اند. محرک‌های اقتصادی زیر توسط انجمن اقتصاد جهانی و کسب و کار[1] در جامعه به عنوان توضیح…